ေႏြတန္ခူးရဲ႕ေဟာလီးေဒး

Zwe Pyae

5 Oct 2017

singleDetail_lyrics_title

သီခ်င္း - ေႏြတန္ခူးရဲ႕ ေဟာလီးေဒး

ေတးဆို - ဇြဲျပည့္၊ ေက်ာ္သီဟ

 

ဒီသႀကၤန္မွာ မင္းနဲ႕တုိ႕ႏွစ္ေယာက္ ခရီးထြက္စို႕

မင္းႀကိဳက္တဲ့ေနရာကို ေရြးႏိုင္တယ္

ပင္လယ္ျပင္ ေတာင္ေပၚေျမနဲ႕ ေက်းလက္တစ္ခု

ဘယ္ေနရာ အေကာင္းဆုံးလည္း ဘယ္ကိုေရြ႕ၾကမလည္း

လာပါကြယ္ မင္းေလးလက္ေတာ့ ကမ္းလိုက္ေပ့ါ

အားလပ္ရက္ ႏွစ္သစ္ကို အတူျဖတ္ေက်ာ္မွာ

ေႏြရာသီ အပူရွိန္ေတြက ျပင္းလြန္းေတာ့

တစ္ေနရာသြားၾကစို႔

တစ္ေနရာလစ္လိုက္စို႔

လာေဟ့ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ တို႕ရဲ႕နားခိုရာ

လာခဲ့ မင္းေလးနဲ႕ခ်စ္လို႕မ၀ႏိုင္ပါ

လာခဲ့ တစ္ေနရာမွာေနရင္း အနားယူပါ အခ်စ္ရာ

လာေဟ့ အားလပ္ရက္ တန္ခူးလ သႀကၤန္မွာ

လာခဲ့ စိတ္ရႈပ္တဲ့ ၿမိဳ႕ရဲ႕အေ၀းတစ္ေနရာ

လာခဲ့ ရင္ခြင္မွာေနရင္း အနားယူပါ အခ်စ္ရာ

ဒီသႀကၤန္မွာ မင္းနဲ႕တုိ႕ႏွစ္ေယာက္ ခရီးထြက္စို႕

မင္းႀကိဳက္တဲ့ေနရာကို ေရြးႏိုင္တယ္

ပင္လယ္ျပင္ ေတာင္ေပၚေျမနဲ႕ ေက်းလက္တစ္ခု

ဘယ္ေနရာ အေကာင္းဆုံးလည္း ဘယ္ကိုေရြ႕ၾကမလည္း

လာပါကြယ္ မင္းေလးလက္ေတာ့ ကမ္းလိုက္ေပ့ါ

အားလပ္ရက္ ႏွစ္သစ္ကို အတူျဖတ္ေက်ာ္မွာ

ေႏြရာသီ အပူရွိန္ေတြက ျပင္းလြန္းေတာ့

တစ္ေနရာသြားၾကစို႔

တစ္ေနရာလစ္လိုက္စို႔

လာေဟ့ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ တို႕ရဲ႕နားခိုရာ

လာခဲ့ မင္းေလးနဲ႕ခ်စ္လို႕မ၀ႏိုင္ပါ

လာခဲ့ တစ္ေနရာမွာေနရင္း အနားယူပါ အခ်စ္ရာ

လာေဟ့ အားလပ္ရက္ တန္ခူးလ သႀကၤန္မွာ

လာခဲ့ စိတ္ရႈပ္တဲ့ ၿမိဳ႕ရဲ႕အေ၀းတစ္ေနရာ

လာခဲ့ ရင္ခြင္မွာေနရင္း အနားယူပါ အခ်စ္ရာ

လာေဟ့ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ တို႕ရဲ႕နားခိုရာ

လာခဲ့ မင္းေလးနဲ႕ခ်စ္လို႕မ၀ႏိုင္ပါ

လာခဲ့ တစ္ေနရာမွာေနရင္း အနားယူပါ အခ်စ္ရာ

လာေဟ့ အားလပ္ရက္ တန္ခူးလ သႀကၤန္မွာ

လာခဲ့ စိတ္ရႈပ္တဲ့ ၿမိဳ႕ရဲ႕အေ၀းတစ္ေနရာ

လာခဲ့ ရင္ခြင္မွာေနရင္း အနားယူပါ အခ်စ္ရာ

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
jooxPlayer_playQuery_title

jooxPlayer_noSongAdded_title