လရိပ္​

Phyoe Pyae Sone

26 Feb 2015

Lyrics

သီခ်င္း း လရိပ္​

ေတးဆို း ျဖိဳးျပည္႔စံု

 

ဒါႏွလံုးသားရဲဲ႕ ဆႏၵ

မုသားကင္းတဲ႔ စကားပါ

လူေတြေမးေငါ့ၾကရင္လည္း

ကိုယ္ေက်နပ္လို႔ ျပံဳးေနမယ္

ငါစေတးဖို႔ အသင့္ပါပဲ

 

နင္လုပ္သင့္တာလုပ္ပါ

ငါ့ဘက္လွည့္ မၾကည့္နဲ႔ေလ

ေဘာင္ခတ္မထားတဲ႔ အခ်စ္ေတြနဲ႔

ရွင္သန္မဲ႔ ေန႔ရက္ေတြထဲ

အေရာင္မဆိုးပဲ ခ်စ္ေနမယ္...

 

မျဖစ္ႏိုင္တာေတြဘဲ...

ေတာင့္တရင္းေလ

မင္းေစတနာေတြလည္း....

အခ်စ္နတ္သက္ေၾကြ

ဒီ ကမၻာေျမထဲမွာ မင္းရွိတဲ႔ေနရာ

ကန္႔သတ္နယ္တစ္ခု......

ငါမေနဘူး...ဟူး...ဟူ..

စိတ္ဒဏ္ရာေတြခင္း......

နင္းေလွ်ာက္သြားဖို႔

လသာခ်ိန္ေပ်ာ္ဖူးတဲ႔..

ကေလးေလးတစ္ေယာက္လို

ေရအိုင္ငယ္ထဲက...

လရိပ္ကေလးသာ

တန္ဖိုးထားပါတယ္........

 

နင္ဟာ ငါ့ရဲ႕ ေႏြေလးပါ...

အမွန္မရွိတဲ႔အမွန္ မင္းသိ

တစ္ခါတစ္ရံ မိုးလည္းမရြာပဲရွိမယ္

အို... မေအးေသာေဆာင္းလဲရွိမယ္

ေႏြကေတာ့ အျမဲပူ..တယ္......

 

မျဖစ္ႏိုင္တာေတြဘဲ...

ေတာင့္တရင္းေလ

မင္းေစတနာေတြလည္း....

အခ်စ္နတ္သက္ေၾကြ

ဒီ ကမၻာေျမထဲမွာ မင္းရွိတဲ႔ေနရာ

ကန္႔သတ္နယ္တစ္ခု..ဟူး...ဟူး...ဟူ.

ငါမေနဘူး...ဟူး...ဟူ..

စိတ္ဒဏ္ရာေတြခင္း......

နင္းေလွ်ာက္သြားဖို႔

လသာခ်ိန္ေပ်ာ္ဖူးတဲ႔..

ကေလးေလးတစ္ေယာက္လို

ေရအိုင္ငယ္ထဲက...

လရိပ္ကေလးသာ

တန္ဖိုးထားပါတယ္......

အိုး...ဟို

ေရအိုင္ငယ္ထဲက

လရိပ္ကေလးသာ......

တန္ဖိုးထားပါတယ္........

အို.ဟိုး...ဟိုး......ဟို.......

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added