ေဆး

Connie

1 Jan 2019

Lyrics

သီခ်င္း - ေဆး

ေတးဆို - ေကာ္နီ

 

မတတ္ႏိုင္ဘူး

ရင္ထဲကလြမ္းတာကို

မတားႏုိင္ဘူး

ဒါ စီးတဲ့ျမစ္ေရလုိ

မျပတ္ႏိုင္ဘူး

ငါ အရမ္းခ်စ္မိတာကို

အမွားမျပင္ အမွန္မျမင္

မင္းအနား ႐ွိခ်င္လို႔

ေႏြ.....ေၾကြစရာေတြေႁခြၿပီး

ေႏြ .... ေႏြအလယ္လိုအပူမီး

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ရင္ကိုခြဲ

မင္းလဲအတူတူပဲ......

 

ေဟး.......

အသည္းကြဲရင္ေပ်ာက္တယ္ဆုိတဲ့ ေဆး

မင္းမ႐ွိရင္ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ေဆး

ကမာၻမွာ အခုထိ ႐ွာလို႔မေတြ႕

 

ေဟး........

သတိရရင္ မ်က္ရည္မလည္တဲ့ေဆး

မင္းမ႐ွိရင္ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ေဆး

႐ွိရင္ေပး နင္အေဝးကိုထြက္သြားေလ..

 

မတတ္ႏိုင္ဘူး ရင္ထဲကခ်စ္တာကို

မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ငါ႐ူးသြပ္မိတာကို

ငါမျပတ္ႏိုင္ဘူး အရမ္းခ်စ္မိတာကို

အမွားကိုအမွန္ျမင္ မင္းအနား႐ွိခ်င္လို႔

ေႏြ.....ေၾကြစရာေတြေႁခြၿပီး

ေႏြ .... ေႏြအလယ္လိုအပူမီး

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဒီလူပဲ

အသည္းကြဲ က်န္ရံုပဲ

 

ေဟး.......

အသည္းကြဲရင္ေပ်ာက္တယ္ဆုိတဲ့ ေဆး

မင္းမ႐ွိရင္ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ေဆး

ကမာၻမွာ အခုထိမ႐ွိဘူး ေဟ့

 

ေဟး........

သတိရရင္ မ်က္ရည္မလည္တဲ့ေဆး

မင္းမ႐ွိရင္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ေဆး

႐ွိရင္ေပးပါ အေဝးကိုထြက္သြား ေဟး....

 

ေဟး.......

အသည္းကြဲရင္ေပ်ာက္တယ္ဆုိတဲ့ ေဆး

မင္းမ႐ွိရင္ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ေဆး

ကမာၻမွာ အခုထိ႐ွာလို႔မေတြ႕

ေဟး........

သတိရရင္ မ်က္ရည္မလည္တဲ့ေဆး

မင္းမ႐ွိရင္ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ေဆး

႐ွိရင္ေပး နင္အေဝးကိုထြက္သြားေလ..

အသည္းကြဲရင္ေပ်ာက္တယ္ဆုိတဲ့ ေဆး

မင္းမ႐ွိရင္ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ေဆး

ကမာၻမွာ အခုထိ မ႐ွိဘူး ေဟ့

ေဟး........

သတိရရင္ မ်က္ရည္မလည္တဲ့ေဆး

မင္းမ႐ွိရင္ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ေဆး

႐ွိရင္ေပး အေဝးကိုထြက္သြားေလ....

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added