အသည္းကြဲတယ္ဆိုတာ

Ye Lay

8 May 2018

Lyrics

သီခ်င္း း အသည္းကြဲတယ္ဆိုတာ

ေတးဆို း ရဲေလး

 

ငါ႔ရဲ႕ေနာက္ကိုနင္မလိုက္နဲ႔

ေျပာကာထြက္သြားခဲ႔

ဒီမွာငါ႔အတြက္အထီးက်န္ဆြ႔ံအသြားခဲ႔တယ္

ဝမ္းနည္းမ်က္ရည္ေတြမက်နဲ႔

ငါ႔ကိုငါထိန္းဆဲ

ဘာေတြျဖစ္လုိ႔ျဖစ္မယ္မွန္းလဲမသိ

 

ဒီမွာေန႔ခင္းဆိုလဲေန႔ခင္းလြမ္း

ငါေလညခင္းဆိုလဲညခင္းလြမ္း

ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲေဟ႔..

ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲဆိုတာငါမသိခဲ႔

အိမ္မွာေနရင္းထိုင္ရင္းငိုမိခဲ႔

လူေတြျပံဳ ျပီးၾကည္႔လဲငါမသိခုိက္

ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲေဟ႕

ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ..

 

အသည္းကြဲတယ္ဆိုတာ

အရူးလိုပဲကြာအရူးလိုပဲလား

အသည္းကြဲတယ္အသည္းကြဲတယ္ဆိုတာ

အရူးလိုပဲကြာအရူးလိုပဲလား

အသည္းကြဲတယ္အသည္းကြဲတယ္ဆိုတာ

ဒါ...ဒါ...ဒါ..ဝိုး...ဒါ..ဒါ..

 

လမ္းမ်ားနဲ႕ကမ႓ာၾကီးလဲလြင္႔စဥ္ပ်က္သုန္းခဲ႔

အိမ္မက္ဆိုးမ်ားထဲငါေျပးထြက္ခဲ႔ရတယ္

နင္မရိွဘူးေနခဲ႔ရ..ငါတေယာက္တည္းေနခဲ႔ရ

နာက်င္ျခင္းနဲ႔လက္ကိုဓားနဲ႔မြန္း

 

ဒီမွာေန႔ခင္းဆိုလဲေန႔ခင္းလြမ္း

ငါေလညခင္းဆိုလဲညခင္းလြမ္း

ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲေဟ႔..

ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲဆိုတာငါမသိခဲ႔

အိမ္မွာေနရင္းထိုင္ရင္းငိုမိခဲ႔

လူေတြျပံဳ ျပီးၾကည္႔လဲငါမသိခိုက္

ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲေဟ႕

ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ..

 

အသည္းကြဲတယ္ဆိုတာ

အရူးလိုပဲကြာအရူးလိုပဲလား

အသည္းကြဲတယ္အသည္းကြဲတယ္ဆိုတာ

အရူးလိုပဲကြာအရူးလိုပဲလား

အသည္းကြဲတယ္အသည္းကြဲတယ္ဆိုတာ

အရူးလိုပဲကြာအရူးလိုပဲလား..ဝိုး...

အသည္းကြဲတယ္အသည္းကြဲတယ္ဆိုတာ

အရူးလိုပဲကြာအရူးလိုပဲလား

အသည္းကြဲတယ္အသည္းကြဲတယ္ဆိုတာ

အရူးလိုပဲကြာအရူးလိုပဲလား

အသည္းကြဲတယ္အသည္းကြဲတယ္ဆိုတာ

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added