ယာယီ

May Madi, Sophia Everest

19 Mar 2019

Lyrics

သီခ်င္း - ယာယီ

ေတးဆို - May Madi, Sophia Everest

 

နင္ကယာယီ အခုအခ်ိန္ေတြကုန္တာမဆန္းပါ

ငါေတြးေနမိနင္ဟာအလကားလူ

႐ိုးထင္ၿပီးအနားကိုကပ္တာမွားၿပီသြားၿပီ နင္က Rႀကီး

ထူးဆန္းတယ္ထင္လား နင့္လုပ္ကြက္ေတြအလကား

စိတ္ခ်ကာေနပါေျပာေျပာၿပီးေတာ့ေခါက္သြား

Night Out ေတြဆိုရင္မထြက္တတ္ပါ

အလကား လူ႐ိုးတဲ့လား

မိစႏၵီေျပာသလိုပဲဆုေတာင္းေလဆုေတာင္း

နင္ေျပာတိုင္းယံုမဲ့ ေစာ္မဟုတ္ပါနင့္အေၾကာင္း

ၾကားရတာစိတ္ညစ္စရာမင္းသတင္းေတြသိပ္မေကာင္း

နင္ျပန္ကာစဥ္းစားၾကည့္ပါ

မင္းနဲ႔ငါရဲ႕ၾကားမွာ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကတဲ့အခါ

နင့္စိတ္မာယာမ်ားသာ ဖြန္ေၾကာင္ကာ

မိန္းမကိစၥရႈပ္ခ်က္ကလည္းႏိုင္းပါ ဒီလိုဆိုမင္းနဲ႔တို႔က

လမ္းခြဲပါၿပီ သြားပါ

ထူးဆန္းတယ္ထင္လား နင့္လုပ္ကြက္ေတြအလကား

စိတ္ခ်ကာေနပါေျပာေျပာၿပီးေတာ့ေခါက္သြား

Night Out ေတြဆိုရင္မထြက္တတ္ပါ

အလကား လူ႐ိုးတဲ့လား

မိစႏၵီေျပာသလိုပဲဆုေတာင္းေလဆုေတာင္း

နင္ေျပာတိုင္းယံုမဲ့ ေစာ္မဟုတ္ပါနင့္အေၾကာင္း

ၾကားရတာစိတ္ညစ္စရာမင္းသတင္းေတြသိပ္မေကာင္း

Shorty ေတြေတြ႕ရင္ေလနင္လိုက္ေၾကာင္မယ္

ငါပါေတာင္ဂ႐ုမစိုက္တဲ့မ်က္လံုးေတြရယ္ၾကာလာေလ

သည္းမခံႏိုင္ငါစိတ္တိုတယ္ ထေပါက္ကြဲမိေတာ့မယ္

နင္ျပန္ကာစဥ္းစားၾကည့္ပါ

မင္းနဲ႔ငါရဲ႕ၾကားမွာ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကတဲ့အခါ

နင့္စိတ္မာယာမ်ားသာ ဖြန္ေၾကာင္ကာ

မိန္းမကိစၥရႈပ္ခ်က္ကလည္းႏိုင္းပါ ဒီလိုဆိုမင္းနဲ႔တို႔က

လမ္းခြဲပါၿပီ သြားပါ

Hey Boy မင္းအေၾကာင္းေတြကို

ငါမၾကားခ်င္လို႔ ငါမသိခ်င္လို႔ နင္နားလိုက္

နင္သြားလိုက္ ထြက္သြားခ်င္သြားပါ Boy

Hey Boy မင္းအေၾကာင္းေတြကို

ငါမၾကားခ်င္လို႔ ငါမသိခ်င္လို႔ နင္နားလိုက္

နင္သြားလိုက္ ထြက္သြားခ်င္သြားပါ Boy

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added