ေျဖးေျဖးပက္ (Rework)

Eaint Chit

13 Mar 2019

singleDetail_lyrics_title

သီခ်င္း း ျဖည္းျဖည္းပက္ (Rework)

ေတးဆို း အိမ္႔ခ်စ္

 

Are You Ready!

 

စိုေအာင္စိုေအာင္ေနာ္

ပက္လိုက္စမ္းပါေဟ့

ယံုမယ္ယံုမယ္ေနာ္

ျဖည္းျဖည္းပက္

ကလိုက္စမ္းပါကြယ္

ဒါသျကၤန္ရိုးရာပဲ

ေတြ႔သမွ်ကိုပက္လိုက္စမ္း

ျဖည္းျဖည္းပက္ ……

 

လြန္ကိုလြန္တယ္ေနာ္

တအားျကီးပက္သူေရ

ရင္ေတြတုန္ေနတယ္

ျဖည္းျဖည္းပက္

ခ်မ္းရင္ခ်မ္းပါေစကြယ္

ရင္ခုန္ေအာင္မလုပ္ပါနဲ႔

တအားျကီးမပက္နဲ႔ေဟ့

ျဖည္းျဖည္းပက္ ……

 

စိုေအာင္စိုေအာင္ေနာ္

ပက္လိုက္စမ္းပါေဟ့

ယံုမယ္ယံုမယ္ေနာ္

ျဖည္းျဖည္းပက္

ကလိုက္စမ္းပါကြယ္

ဒါသျကၤန္ရိုးရာပဲ

ေတြ႔သမွ်ကိုပက္လိုက္စမ္း

ျဖည္းျဖည္းပက္ ……

 

 

လြန္ကိုလြန္တယ္ေနာ္

တအားျကီးပက္သူေရ

ရင္ေတြတုန္ေနတယ္

ျဖည္းျဖည္းပက္

ခ်မ္းရင္ခ်မ္းပါေစကြယ္

ရင္ခုန္ေအာင္မလုပ္ပါနဲ႔

တအားျကီးမပက္နဲ႔ေဟ့

ျဖည္းျဖည္းပက္ ……

 

 

လြန္ကိုလြန္တယ္ေနာ္

တအားျကီးပက္သူေရ

ရင္ေတြတုန္ေနတယ္

ျဖည္းျဖည္းပက္

ခ်မ္းရင္ခ်မ္းပါေစကြယ္

ရင္ခုန္ေအာင္မလုပ္ပါနဲ႔

တအားျကီးမပက္နဲ႔ေဟ့

ျဖည္းျဖည္းပက္

 

ခ်မ္းရင္ခ်မ္းပါေစကြယ္

ရင္ခုန္ေအာင္မလုပ္ပါနဲ႔

တအားျကီးမပက္နဲ႔ေဟ့

ျဖည္းျဖည္းပက္

ခ်မ္းရင္ခ်မ္းပါေစကြယ္

ရင္ခုန္ေအာင္မလုပ္ပါနဲ႔

တအားျကီးမပက္နဲ႔ေဟ့

ျဖည္းျဖည္းပက္ ………

 

ျဖည္းျဖည္းပက္

 

ျဖည္းျဖည္းပက္

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
jooxPlayer_playQuery_title

jooxPlayer_noSongAdded_title