သၾကၤန္ရိုးရာ

Moh

5 Oct 2017

Lyrics

သီခ်င္း - သႀကၤန္႐ုိးရာ

ေတးဆို - Moh

 

႐ုပ္ေခ်ာေခ်ာလား မင္းကုသလား

မေရြးဘူး Ready လာေဟ့

တကယ္ႀကီးပက္မယ္ မေျပးနဲ႕

အသည္းႀကီးတုန္ေအာင္ေလာင္းမယ္

အိမ္ထဲက မထြက္ၾကတဲ့သူ သတိထားလိုက္ေဟ့

အသည္းယားလို႔ အသည္းယားလို႔

အိမ္အထိတက္ကာ ပက္ဦးမယ္

ေယာက်ာ္းေလးမ်ားကို ေျပာရဦးမယ္

တုိ႕ပက္တဲ့ေရ တကယ္စုိမွ

ရည္းစားခ်စ္မယ္ စီးပြားျဖစ္မယ္

ခ်စ္လို႕ေျပာတာ ေသခ်ာမွတ္

ရည္းစားမရွိတဲ့အကိုေတြ

တုိ႕ရဲ႕အနားပဲအျမန္လာ

အိုက္တင္မ်ားေတာ့

အိုးမဲသုတ္မယ္ သႀကၤန္အထာ

႐ုိးရာ . . . .ရာရာရာ . . .

႐ုိးရာ . . . .ရာရာရာ . . .

႐ုိးရာ . . . .ရာရာရာ . . .

႐ုိးရာ . . . .ရာရာရာ . . .

ဗုံဗုံဗုံ ဘန္ဘန္ေလ

အေနအထားၾကည့္ၿပီး စားပါကြာ

ဗုံဗုံဗုံ ဘန္ဘန္ေလ

မုန္႕လုံးစား ငရုပ္သီးစပ္ပါတယ္

ဗုံဗုံဗုံ ဘန္ဘန္ေလ

အေနအထားၾကည့္ၿပီး ၀န္းရံပါ

ဗုုံဗုံဗုံ ဘန္ဘန္ေလ

ေရပက္ၾကမ္းေတာ့ ေၾကာက္တယ္ကြာ

႐ုပ္ေခ်ာေခ်ာလား မင္းကုသလား

မေရြးဘူး Ready လာေဟ့

တကယ္ႀကီးပက္မယ္ မေျပးနဲ႕

အသည္းႀကီးတုန္ေအာင္ေလာင္းမယ္

အိမ္ထဲက မထြက္ၾကတဲ့သူ သတိထားလိုက္ေဟ့

အသည္းယားလို႔ အသည္းယားလို႔

အိမ္အထိတက္ကာ ပက္ဦးမယ္

ေယာက်ာ္းေလးမ်ားကို ေျပာရဦးမယ္

တုိ႕ပက္တဲ့ေရ တကယ္စုိမွ

ရည္းစားခ်စ္မယ္ စီးပြားျဖစ္မယ္

ခ်စ္လို႕ေျပာတာ ေသခ်ာမွတ္

ရည္းစားမရွိတဲ့အကိုေတြ

တုိ႕ရဲ႕အနားပဲအျမန္လာ

အိုက္တင္မ်ားေတာ့

အိုးမဲသုတ္မယ္ သႀကၤန္အထာ

႐ုိးရာ . . . .ရာရာရာ . . .

႐ုိးရာ . . . .ရာရာရာ . . .

႐ုိးရာ . . . .ရာရာရာ . . .

႐ုိးရာ . . . .ရာရာရာ . . .

ဗုံဗုံဗုံ ဘန္ဘန္ေလ

အေနအထားၾကည့္ၿပီး စားပါကြာ

ဗုံဗုံဗုံ ဘန္ဘန္ေလ

မုန္႕လုံးစား ငရုပ္သီးစပ္ပါတယ္

ဗုံဗုံဗုံ ဘန္ဘန္ေလ

အေနအထားၾကည့္ၿပီး ၀န္းရံပါ

ဗုုံဗုံဗုံ ဘန္ဘန္ေလ

ေရပက္ၾကမ္းေတာ့ ေၾကာက္တယ္ကြာ

ဗုံဗုံဗုံ ဘန္ဘန္ေလ

အေနအထားၾကည့္ၿပီး စားပါကြာ

ဗုံဗုံဗုံ ဘန္ဘန္ေလ

မုန္႕လုံးစား ငရုပ္သီးစပ္ပါတယ္

ဗုံဗုံဗုံ ဘန္ဘန္ေလ

အေနအထားၾကည့္ၿပီး ၀န္းရံပါ

ဗုုံဗုံဗုံ ဘန္ဘန္ေလ

ေရပက္ၾကမ္းေတာ့ ေၾကာက္တယ္ကြာ

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added