ေၾကြ

Hlwan Paing

26 Jul 2018

Lyrics

သီးခ်င္း - ေႂကြ

ေတးဆို - လႊမ္းပိုင္

 

ညွင္သာစြာ လမ္းေလ်ွာက္သြားတိုင္းမွာ

မင္းေနာက္က ကိုယ္ပါ

ၾကင္နာစြာ ျပံဳးျပလိုက္တိုင္းမွာ

ႏွလံုးသားေလးေႂကြသြား

 

ေစလိုရာေစဖို႔ ခ်ခင္းထား

ခ်စ္တဲ႔သူ ေျခမွာ

ေျခြပါကြာမင္းရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းပါးက

ငါ့အတြက္ အမိန္႔ေတာ္မ်ား

 

အို ဝို အူ ဝို ေႂကြၿပီ ေႂကြၿပီ ေႂကြၿပီ

အို ဝို အူ ဝို ေႂကြၿပီ ေႂကြၿပီ ေႂကြၿပီ

မင္းရဲ႕ မ်က္ႏွာေလးကိုေတြ႔ေနရရင္

ငါေသေပ်ာ္တယ္ ငါေတာ့ခ်စ္မိၿပီ

 

အို ဝို အူ ဝို ေႂကြၿပီ ေႂကြၿပီ ေႂကြၿပီ

အို ဝို အူ ဝို ေႂကြၿပီ ေႂကြၿပီ ေႂကြၿပီ

မင္းရဲ႕ မ်က္ႏွာေလးကိုၾကည့္ေနရရင္

ငါေသေပ်ာ္တယ္ ငါေလေၾကြေနၿပီ

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added