ယမ္း

The Zero

21 Mar 2019

Lyrics

သီခ်င္း - ယမ္း

ေတးဆို - The Zero

 

တစ္ေယာက္တစ္ခ်က္ စကားလံုးမ်ားနဲ ့

ထိုးႏွက္ကာ နာက်င္ခဲ့တဲ့ေနာက္

တစ္ေယာက္ထဲငါ ႀကိတ္လို ့ရိွုက္ခါေနေတာ့မယ္

တစ္ဖက္သတ္စြပ္စြဲခ်က္ေတြခဏရပ္

ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေတြ အခ်ိန္ခဏေလးပါ တိမ္လြွာေတြၾကား

ဖံုးလြွမ္းတာကို အကုန္ရိုက္ခ်ိဳးေတာ့မလား

ခဏတစ္ျဖဳတ္အတြက္ နားခိုဖို ့ခ်စ္တာမဟုတ္ေတာ့

ပိုတန္ဖိုးထားပါတယ္ မင္းရဲ့အခ်စ္ေတြ

မျပတ္တဲ့သံေယာဇဥ္နဲ ့ရစ္ေႏွာင္ထားလို ့နင္ငိုမေနေတာ့နဲ ့

မေျပလည္ျခင္းမ်ား တဒဂၤေလးပါ

ငါယံုၾကည္ေနတဲ့ႏွလံုးသားရဲ့ေအာက္မွာ

နင္လိုရာဆြဲၿပီးေတြးတဲ့ေနာက္

ထြက္မသြားနဲ ့ကြာ ငါ့အမွားေတြလည္မွာသီကံုးၿပီးဆြဲကာ

ေသရာပါအမွတ္အသားတစ္ခုလုပ္ကာ အမွားတဲ့လား

ခဏတစ္ျဖဳတ္အတြက္ နားခိုဖို ့ခ်စ္တာမဟုတ္ေတာ့

ပိုတန္ဖိုးထားပါတယ္ မင္းရဲ့အခ်စ္ေတြ

မျပတ္တဲ့သံေယာဇဥ္နဲ ့ရစ္ေႏွာင္ထားလို ့နင္ငိုမေနေတာ့နဲ ့

မေျပလည္ျခင္းမ်ား တဒဂၤေလးပါ

ငါယံုၾကည္ေနတဲ့ႏွလံုးသားရဲ့ေအာက္မွာ

နင္လိုရာဆြဲၿပီးေတြးတဲ့ေနာက္

ထြက္မသြားနဲ ့ကြာ ငါ့အမွားေတြလည္မွာသီကံုးၿပီးဆြဲကာ

ေသရာပါအမွတ္အသားတစ္ခုလုပ္ကာ အမွားတဲ့လား

မေျပလည္ျခင္းမ်ား တဒဂၤေလးပါ

ငါယံုၾကည္ေနတဲ့ႏွလံုးသားရဲ့ေအာက္မွာ

နင္လိုရာဆြဲၿပီးေတြးတဲ့ေနာက္

ထြက္မသြားနဲ ့ကြာ ငါ့အမွားေတြလည္မွာသီကံုးၿပီးဆြဲကာ

ေသရာပါအမွတ္အသားတစ္ခုလုပ္ကာ အမွားတဲ့လား

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added