အခ်စ္အိမ္

Yadanar My23 Aug 2018
Lyrics

သီခ်င္း း အခ်စ္အိမ္

ေတးဆို း ရတနာမိုင္

 

ရင္ခြင္အလယ္ကိုတုိး

နင္ေလအၾကင္နာပို

ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ေပါ႕

အနမ္းေတြဘယ္လိုပင္မရိုး

ဒို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕အိမ္မက္မ်ားနဲ႕

အခ်စ္အိမ္ေလး

ဘယ္ေတာ႔မွမခြဲေတာ႔ပါ

အျမဲပဲရိွမယ္ေလ

ၾကယ္စင္ေတြကိုေရတြက္လို႔

ညနက္ေရာက္တုိင္း

ၾကင္နာသူပခံုးထက္ေမွးစက္ခ်င္ခဲ႔

ပန္းေတြပြင္႔တဲ႔ည

ခံစားခ်က္အစစ္အမွန္ဆိုတာမင္းနဲ႕မွ

ေအးဟုတ္တယ္မင္းနဲ႔မွ

အခ်စ္စစ္အရသာကိုငါသိခဲ႔ရ

အခ်စ္တို႔နဲ႔တည္ေဆာက္ခဲ႔တဲ႔

ငါတို႔ရဲ႕အခ်စ္အိမ္

ေသာကအပူအပင္ကင္းမဲ႔တဲ႔

ငါတို႔ရဲ႕အခ်စ္အိမ္

ခမ္းနားတဲ႕အနမ္းတို႔နဲ႔ခ်ိဳျမိန္ျခင္းေတြ

ဒီအိမ္ေလးထဲမွာေပါ႕ကြာ

အုိမင္းနဲ႔ဒို႕ဟာ

မေဝးသင္႔ေတာ႔ပါ

 

ရင္ခုန္ဆဲေပါ႕အခ်ိန္တိုင္းရင္ခုန္ဆဲေပါ႕

ကိုယ္႔ေဘးနားမင္းရိွခ်ိန္

အခ်ိန္တိုင္းရင္ခုန္ဆဲေပါ႕

ေသာကမ်ားကိုေမ႔

အေရွ႕ကိုဆက္မယ္ေဟ႕

မင္းေပးတဲ႕အေႏြးဓာတ္ေလး

မနက္ျဖန္မ်ားစြာအားအင္ေတြပဲ

Baby

ေပ်ာက္ပ်က္လို႔မသြားေတာ႔မယ္႕

သံေယာဇဥ္နဲ႔လက္ေတြခုိင္ျမဲလို႕

ဒီအိမ္ေလးထဲအနမ္းေတြျပန္႔က်ဲလို႕

ၾကယ္စင္ေတြကိုေရတြက္လို႔

ညနက္ေရာက္တုိင္း

ၾကင္နာသူပခံုးထက္ေမွးစက္ခ်င္ခဲ႔

ပန္းေတြပြင္႔တဲ႔ည

ခံစားခ်က္အစစ္အမွန္ဆိုတာမင္းနဲ႕မွ

ေအးဟုတ္တယ္မင္းနဲ႔မွ

အခ်စ္စစ္အရသာကိုငါသိခဲ႔ရ

အခ်စ္တို႔နဲ႔တည္ေဆာက္ခဲ႔တဲ႔

ငါတို႔ရဲ႕အခ်စ္အိမ္

ေသာကအပူအပင္ကင္းမဲ႔တဲ႔

ငါတို႔ရဲ႕အခ်စ္အိမ္

ခမ္းနားတဲ႕အနမ္းတို႔နဲ႔ခ်ိဳျမိန္ျခင္းေတြ

ဒီအိမ္ေလးထဲမွာေပါ႕ကြာ

အုိမင္းနဲ႔ဒို႕ဟာ

မေဝးသင္႔ေတာ႔ပါ

 

ၾကယ္စင္ေတြကိုေရတြက္လို႔

ညနက္ေရာက္တုိင္း

ၾကင္နာသူပခံုးထက္ေမွးစက္ခ်င္ခဲ႔

ပန္းေတြပြင္႔တဲ႔ည

ခံစားခ်က္အစစ္အမွန္ဆိုတာမင္းနဲ႕မွ

ေအးဟုတ္တယ္မင္းနဲ႔မွ

အခ်စ္စစ္အရသာကိုငါသိခဲ႔ရ

အခ်စ္တို႔နဲ႔တည္ေဆာက္ခဲ႔တဲ႔

ငါတို႔ရဲ႕အခ်စ္အိမ္

ေသာကအပူအပင္ကင္းမဲ႔တဲ႔

ငါတို႔ရဲ႕အခ်စ္အိမ္

ခမ္းနားတဲ႕အနမ္းတို႔နဲ႔ခ်ိဳျမိန္ျခင္းေတြ

ဒီအိမ္ေလးထဲမွာေပါ႕ကြာ

အုိမင္းနဲ႔ဒို႕ဟာ

မေဝးသင္႔ေတာ႔ပါ

 

အခ်စ္တို႔နဲ႔တည္ေဆာက္ခဲ႔တဲ႔

ငါတို႔ရဲ႕အခ်စ္အိမ္

ေသာကအပူအပင္ကင္းမဲ႔တဲ႔

ငါတို႔ရဲ႕အခ်စ္အိမ္

ခမ္းနားတဲ႕အနမ္းတို႔နဲ႔ခ်ိဳျမိန္ျခင္းေတြ

ဒီအိမ္ေလးထဲမွာေပါ႕ကြာ

အုိမင္းနဲ႔ဒို႕ဟာ

မေဝးသင္႔ေတာ႔ပါ

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added