လြမ္​းရာဒုဂၢတိ

Si Thu Minn, Han Nay Tar

6 Sep 2018

Lyrics

သီခ်င္း - လြမ္းရာဒုဂၢတိ

ေတးဆို - စည္သူမင္း ၊ ဟန္ေနတာ

 

ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ားထားမိပါတယ္

မိုက္မဲသူလို ့ေျပာလည္းခံယူလိုက္မယ္

ေရွာင္ဖယ္သူအေ၀းဆံုးေ၀းကြာေ၀း

သံသရာဆိုတာလည္ေနသေရြ ့

ဘယ္ဘ၀ေတြအထိငါလြမ္းရအံုးမလဲ

ယံုမွားသံသယမထားခဲ့ပါေသာ္လည္း

ခံစားမႈမ်ားတံျပန္ေပးခဲ့တယ္

အနာဂတ္လြမ္းျခင္းရဲ ့ကဗ်ာကိုေရး

ဒီရင္ခြင္မွာေပ်ာ္ေနသေရြ ့ေက်နပ္စြာအျမဲ

ငါတံခါးေတြဖြင့္ေပးထားပါတယ္

ေသခ်ာၿပီဆို မေမ်ွာ္ေတာ့ဘူးကြယ္

ရင္ခြင္ဟာလည္စရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း

ကာရံတားဆီးမ်ားစြာ ဘာမွမျခားနဲ ့တို ့ႏွစ္ဦးၾကား

လြမ္းရာဒုဂၢတိလားပါေစ ငါ့ႏွလံုးသား

ေသခ်ာၿပီဆို မေမ်ွာ္ေတာ့ဘူးကြယ္

နင္ခို၀င္စရာရင္ခြင္ဟာလည္စရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း

ငါေလအၿပံဳးနဲ ့လွမ္းႀကိဳ ထာ၀စဥ္ဧည့္၀တ္ေၾကခဲ့ဖို ့

လြမ္းရာဒုဂၢတိလားပါေစ ငါ့အသဲႏွလံုး

 

အလြမ္းမ်ားနဲ ့စီျခယ္လို ့ထား ႏွလံုးေသြးမ်ားရဲ ့ရာဇ၀င္မ်ား

အိပ္မက္ေတြသိမ္းဆည္းလို့ထား ပုခံုးေလးထက္မွာလိပ္ျပာလိုနား

၀မ္းနည္းခ်ိန္တိုင္းအားငယ္တိုင္း ခို၀င္လာႏိုင္ဖို ့ေက်နပ္စြာတံခါးေတြ

အၿမဲလိုဖြင့္ေပးထားခဲ့တယ္

 

အလြမ္းမ်ားနဲ ့စီျခယ္လို ့ထား ႏွလံုးေသြးမ်ားရဲ ့ရာဇ၀င္မ်ား

အိပ္မက္ေတြသိမ္းဆည္းလို့ထား ပုခံုးေလးထက္မွာလိပ္ျပာလိုနား

၀မ္းနည္းခ်ိန္တိုင္းအားငယ္တိုင္း ခို၀င္လာႏိုင္ဖို့

့ေက်နပ္စြာတံခါးေတြ အၿမဲလိုဖြင့္ေပးထားခဲ့တယ္

 

ေသခ်ာၿပီဆို... ေသခ်ာၿပီဆို မေမ်ွာ္ေတာ့ဘူးကြယ္

ဒီရင္ခြင္ဟာလည္စရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း

ကာရံတားဆီးမ်ားစြာ ဘာမွမျခားနဲ ့တို ့ႏွစ္ဦးၾကား

လြမ္းရာဒုဂၢတိလားပါေစ ငါ့ႏွလံုးသား

တကာယ္ေသခ်ာၿပီဆို မေမ်ွာ္လင့္ေတာ့ဘူးကြယ္

ဒီရင္ခြင္ဟာလည္စရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း

ငါေလအၿပံဳးနဲ ့လွမ္းႀကိဳ ထာ၀စဥ္ဧည့္၀တ္ေၾကခဲ့ဖို ့

လြမ္းရာဒုဂၢတိလားပါေစ ငါ့အသဲႏွလံုး

 

 

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added