သန္းေခါင္ယံည

L Loon War

22 Aug 2014

Lyrics

သီခ်င္း - သန္းေခါင္ယံည

ေတးဆုိ - L လြန္း၀ါ

 

ၾကယ္ေတြေရွာင္ပုန္းေတာ့

လမင္းေလးမင္းလုိ

သန္းေခါင္ယံတစ္ေယက္ထဲေပါ့

အေမွာင္ကမာၻအလယ္ထဲ

ငါ့တစ္ေယာက္တည္းသာ

အထီးက်န္ေန တစ္ေယာက္ေလး

 

တကယ္ဆုိတစ္ေယာက္ထဲေပါ့

တစ္သက္လုံးပဲမင္းလုိ

မယုံနုိင္စရာအျဖစ္ေပါ့

ဒီလုိညမ်ဳိးခဏခဏေတြ႔ရင္

ငါရူးနုိင္တယ္ ငါရူးမယ္

 

ဘ၀လုိတစ္ခါတစ္ေလ မယွဥ္ျပဳိင္ခ်င္

မလြန္ဆန္နုိင္ေတာ့ေလ

အေဟာင္းေတြကုိသာ ငါကယ္တင္

ေမ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခ်ဳိ႔တစ္၀က္စေတး

ဘ၀လုိတစ္ခါတစ္ေလ မယွဥ္ျပဳိင္ခ်င္

မလြန္ဆန္နုိင္ေတာ့ေလ

အေဟာင္းေတြကုိသာ ငါကယ္တင္

ေမ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခ်ဳိ႔တစ္၀က္စေတး

 

ပင္လယ္ေခ်ာက္ကမာၻတုိ႔

တစ္ခါတစ္ေလျပဳိလဲခဲ့ရတယ္

နာလဲအျမဲလုိ ခံနုိင္ရည္အေမာ

မရွိေတာ့တာမုိ႔ တေန႔ေန႔ငါ့၀ိညာဥ္

ထာ၀ရအတြက္ လြတ္ေျမာက္ခ်င္

 

ၾကယ္ေတြအေရာင္ေျပာင္းေတာ့

လမင္းေလးမင္းလုိ

သန္းေခါင္ယံတစ္ေယက္ထဲေပါ့

အေမွာင္ကမာၻအလယ္ထဲ

ငါ့တစ္ေယာက္တည္း

အထီးက်န္ေန တစ္ေယာက္ေလး

 

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added