ေရျပြတ္နဲ႔ထိုးခ်င္တယ္

PTO

5 Oct 2017

Lyrics

သီခ်င္း - ေရျပြတ္နဲ႕ထုိးခ်င္တယ္

ေတးဆို - PTO၊ ဆုနႏၵာေအာင္ (Super Model)

 

လမ္းေလးေလွ်ာက္ပုံက တကယ္ပဲၾကြရြ

မိုးထက္ကနတ္သမီးအလား

တစ္ပတ္ေလာက္လွည့္ၾကည့္ဦး

ခႏၶာကိုယ္သိပ္သိပ္လွ

Model တစ္ေယာက္အတုိင္းပဲကြာ

ေရေတြစုိေနတယ္သံစဥ္ေတြၾကားမွာကေနတဲ့

ေကာင္မေလး မင္းက အလန္းလြန္အလြန္လန္းပဲ

တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ အေရွ႕တိုး

အရဲစြန္႕လို႕အနားကပ္

မင္းရဲ႕အေ၀းမွာ မေနႏိုင္ေတာ့လို႕

ေရျပြတ္နဲ႕ထိုးခ်င္တယ္

အနားနားကပ္လုိ႔ရယ္

အိုးမဲလည္း သုတ္ခ်င္တယ္

သတိေတာ့ထားကြယ္

ေရျပြတ္ေတာ့ေၾကာက္ပါတယ္

အနားနားမကပ္နဲ႔ကြယ္

အိုးမဲလည္းမသုတ္ပါနဲ႕

ေၾကာင္ႀကီးကိုက္လိမ့္မယ္

ေရျပြတ္နဲ႕ထိုးခ်င္တယ္

အနားနားကပ္လုိ႔ရယ္

အိုးမဲလည္း သုတ္ခ်င္တယ္

သတိေတာ့ထားကြယ္

ေရျပြတ္ေတာ့ေၾကာက္ပါတယ္

အနားနားမကပ္နဲ႔ကြယ္

အိုးမဲလည္းမသုတ္ပါနဲ႕

ေၾကာင္ႀကီးကိုက္လိမ့္မယ္

လမ္းေလးေလွ်ာက္ပုံက တကယ္ပဲၾကြရြ

မိုးထက္ကနတ္သမီးအလား

တစ္ပတ္ေလာက္လွည့္ၾကည့္ဦး

ခႏၶာကိုယ္သိပ္သိပ္လွ

Model တစ္ေယာက္အတုိင္းပဲကြာ

ေရေတြစုိေနတယ္သံစဥ္ေတြၾကားမွာကေနတဲ့

ေကာင္မေလး မင္းက အလန္းလြန္အလြန္လန္းပဲ

တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ အေရွ႕တိုး

အရဲစြန္႕လို႕အနားကပ္

မင္းရဲ႕အေ၀းမွာ မေနႏိုင္ေတာ့လို႕

ေရျပြတ္နဲ႕ထိုးခ်င္တယ္

အနားနားကပ္လုိ႔ရယ္

အိုးမဲလည္း သုတ္ခ်င္တယ္

သတိေတာ့ထားကြယ္

ေရျပြတ္ေတာ့ေၾကာက္ပါတယ္

အနားနားမကပ္နဲ႔ကြယ္

အိုးမဲလည္းမသုတ္ပါနဲ႕

ေၾကာင္ႀကီးကိုက္လိမ့္မယ္

ေရျပြတ္နဲ႕ထိုးခ်င္တယ္

အနားနားကပ္လုိ႔ရယ္

အိုးမဲလည္း သုတ္ခ်င္တယ္

သတိေတာ့ထားကြယ္

ေရျပြတ္ေတာ့ေၾကာက္ပါတယ္

အနားနားမကပ္နဲ႔ကြယ္

အိုးမဲလည္းမသုတ္ပါနဲ႕

ေၾကာင္ႀကီးကိုက္လိမ့္မယ္

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added