ေဆာင္းမမ

Sai Saing Maw

31 Dec 1999

Lyrics

သီခ်င္း : ေဆာင္းမမ

ေတးဆို : စိုင္းဆိုင္ေမာဝ္

 

ေမာင့္ဘဝေတြေလးေခ်ြးသိပ္ပါေအး

ခ်မ္းေျမ့ေအာင္ယုယေပးတဲ့ဂရုဏာရွင္ေလး

နွလံုးသားရြက္ဝါေလး

စိမ္းျမလို့စိုေျပ နွင္းေငြ့ေတြရိုက္ခတ္ေပးတဲ့

သူ့အၾကင္နာေလးေတြ

အေဟာင္းသမားေလးဘဝေျပာင္းေအာင္

ေဖးမကူေပးခဲ့တဲ့ေဆာင္းမမအခ်စ္ရဲ့အၾကင္နာေတြ

ခ်စ္စခဏေလးခုေတာ့လညး္ေဝး

ေဆာင္းရက္လိုေရာက္ခဲ့ရေပါ့

အက်ည္းတန္ေနြရက္ရွည္

နွလံုးသားရြက္ဝါေတြနြမ္းေျခာက္လို့ရယ္ေၾကြ

 

ေဆာင္းရက္လိုေရာက္ခဲ့ရေပါ့

အက်ည္းတန္ေနြရက္ရွည္

တမ္းတကာေတြးေဆြးရန္မေျပ

မွန္းဆကာသတိရေန

ေဆာင္းမမအခ်စ္ရဲ့အၾကင္နာေတြ

ေမ်ွာ္ကာေနကိုယ္တစ္ကိုယ္ေရ

ဥစၥာေပါေလးလိုပါပဲေမ

ရင္မွာေလပူေလာင္ေန

ေနမင္းအဆင္းတစ္ရာမကေပ

အရင္လိုအခ်စ္ရက္ေတြျပန္လည္ေရာက္ပါရေစ

ရင္မွာေတာင္းဆုေျခြေပ်ာ္စရာဘဝေဟာငး္ေလးေတြ

တမ္းတကာေလးေဆြးရန္မေျပ

မွန္းဆကာသတိရေန

ေဆာင္းမမအခ်စ္ရဲ့အၾကင္နာေတြ

 

ေမာင့္ဘဝေတြေလးေခ်ြးသိပ္ပါေအး

ခ်မ္းေျမ့ေအာင္ယုယေပးတဲ့

ဂရုဏာရွင္ေလး

နွလံုးသားရြက္ဝါေလး

စိမ္းျမလို့စိုေျပ နွင္းေငြ့ေတြရိုက္ခတ္ေပးတဲ့

သူ့အၾကင္နာေလးေတြ

အေဟာင္းသမားေလးဘဝေျပာင္းေအာင္

ေဖးမကူေပးခဲ့တဲ့ေဆာင္းမမအခ်စ္ရဲ့အၾကင္နာေတြ

 

ေမ်ွာ္ကာေနကိုယ္တစ္ကိုယ္ေရ

ဥစၥာေပါေလးလိုပါပဲေမ

ရင္မွာေလပူေလာင္ေန

ေနမင္းအဆင္းတစ္ရာမကေပ

အရင္လိုအခ်စ္ရက္ေတြျပန္လည္ေရာက္ပါရေစ

ရင္မွာေတာင္းဆုေျခြေပ်ာ္စရာဘဝေဟာငး္ေလးေတြ

တမ္းတကာေလးေဆြးရန္မေျပ

မွန္းဆကာသတိရေန

ေဆာင္းမမအခ်စ္ရဲ့အၾကင္နာေတြ

 

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added