အလြမ္း

Lay Phyu

31 Dec 2007

Lyrics

သီခ်င္း - အလြမ္း

ေတးဆုိ - ေလးျဖဴ

 

ဒီအတုိင္းပဲ

တစ္ေျမစီမျမင္ႏုိင္တဲ့ဘဝေတြမွာ

ထင္ရာစုိင္း ေလ်ွာက္လွမ္းမယ္ဆုိ

တုိ႔ေတြ ၾကာရင္ေဝးသြားႏုိင္တယ္

 

အရင္အတုိင္းပဲ

ၾကယ္ေတြမျမင္သာတဲ့ညေတြဆုိ ငါ

ဘယ္သူမ်ားဖန္ဆင္းေလတဲ့

အိမ္မက္ေတြ ကေယာင္ေျခာက္ျခားမက္ကာရယ္

 

မင္း...ျပန္ဖုိ႔ေတာင္စဥ္းစားရခက္မယ္ဆုိ

မင္း...ခဏေလးျပန္ေတြ႔ၾကဖုိ႔ခက္ေနရင္

ၾကာရင္အိမ္မက္ဆုိးေတြမက္ကာ

မုိးေျမလုိ ကြာေဝးႏုိင္တယ္ေလ

 

မင္း...ဒီအတုိင္းတုိ႔အျဖစ္တုိ႔

ေမ့ေတာ့မလား

ဒီအတုိင္း တုိ႔အျဖစ္တုိ႔ေသြးေအးထားမွာလား

ငါ့စိတ္ေတြ အလုိလုိထုိင္းမႈိင္းေနတယ္

 

မင္း...ဒီအတုိင္း အလြယ္တကူေမ့ပစ္ေတာ့မလား

ဒီအတုိင္း တုိ႔အျဖစ္တုိ႔ေသြးေအးထားမွာလား

ငါ့စိတ္ေတြ အလုိလုိထုိင္းမႈိင္းေနတယ္

 

မင္း...ျပန္လာဖုိ႔ စဥ္းစားလုိ႔ေပးပါကြယ္

ၾကာရင္အိမ္မက္ဆုိးေတြၾကားမွာ

ငါ့ရဲ႕အသက္ ရပ္..တန္႔လုိ႔သြားႏုိင္တယ္

 

ေခၚသံမ်ားလား

သန္းေခါင္ယံ အေမွာင္ထုမ်ားေနာက္ကြယ္မွာ

နင္တစ္ေယာက္မ်ား ျပန္ခဲ့တာလား

ငါ့မွာေမ်ွာ္ကာ စိတၱဇ ပါကြယ္

 

အာ႐ုံမ်ားလည္း ႏြံေရေတြလုိ

ေနာက္က်ိကာရယ္...

နင္ျပဳစား လူကုိ ႐ူးေစသား

ငါ့မွာ အိမ္မက္ဆုိးမ်ားစြာ အလယ္...

 

မင္း...ျပန္ဖုိ႔ေတာင္စဥ္းစားရခက္မယ္ဆုိ

မင္း...ခဏေလးျပန္ေတြ႔ၾကဖုိ႔ခက္ေနရင္

ၾကာရင္အိမ္မက္ဆုိးေတြမက္ကာ

မုိးေျမလုိ ကြာေဝးႏုိင္တယ္ကြယ္

 

မင္း...ဒီအတုိင္းတုိ႔အျဖစ္တုိ႔

ေမ့ေတာ့မလား

ဒီအတုိင္း တုိ႔အျဖစ္တုိ႔ေသြးေအးထားမွာလား

ငါ့စိတ္ေတြ အလုိလုိထုိင္းမႈိင္းေနတယ္

 

မင္း...ဒီအတုိင္း အလြယ္တကူေမ့ပစ္ေတာ့မလား

ဒီအတုိင္း တုိ႔အျဖစ္တုိ႔ေသြးေအးထားမွာလား

ငါ့စိတ္ေတြ အလုိလုိထုိင္းမႈိင္းေနတယ္

 

မင္း...ျပန္လာဖုိ႔ စဥ္းစားလုိ႔ေပးပါကြယ္

 

မင္း...ဒီအတုိင္းတုိ႔အျဖစ္တုိ႔

ေမ့ေတာ့မလား

ဒီအတုိင္း တုိ႔အျဖစ္တုိ႔ေသြးေအးထားမွာလား

ငါ့စိတ္ေတြ အလုိလုိထုိင္းမႈိင္းေနတယ္

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added