ရပ္တန္႔မရဘူး

R ZarNi22 Jul 2005
Lyrics

သီခ်င္​း - ရပ္​တန္႔မရဘူး

ေတးဆုိ - R ZarNi

 

မုိး ကမၻာေပၚရြာေနတာကုိ

ရပ္​တန္႔မရႏုိင္ဘူး

တိမ္ညိဳေတြကုိ

ေဖ်ာက္ဖ်က္မပစ္ႏုိင္ဘူး

ရင္ခုန္ေနတာကုိ

ရပ္တန္႔လုိ႔မရဘူး

အုိး အခ်စ္ရဲ႕ဆူူး

ေရး ကမၻာလည္ေနတာကုိ

ရပ္​တန္႔မရႏုိင္ဘူး

ေနကုိေရွာင္ဖယ္ကာ​ေလ

ေ၀းသြားလုိ႔မျဖစ္ဘူး

ငါေလရင္ခုန္တာကုိ

ဘယ္လုိမွထိန္​းမရဘူး

ငါရပ္​တန္႔မရဘူး

မင္းေလးေၾကာင့္ရူး

မွားသြားဦးမလား

အမွန္ကုိငါမျမင္ေသးဘူး

ဒါဟာရႈံးနိမ့္တာလား

ဒါဟာငါအတြက္အႏုိင္လား

ငါရပ္​တန္႔မရဘူး

မင္းေလးေၾကာင့္ရူး

ငါရပ္​တန္႔မရဘူး.....

မင္းဘာမဆုိလုိခ်င္တာကုိ

ေပးဆပ္ရမွာေပါ့

ေစညႊန္ရာဆီကုိ

ငါရြက္လႊင့္ရမွာေပါ့

ၾကင္နာသူျငဳိျငင္မွာကုိ

လုံး၀မၾကည့္ရက္ေတာ့

ငါလာမယ္

ဘယ္ေနရာဘယ္အခ်ိန္

မင္းကခ်ိန္းဆုိတုိင္း

ပင္လယ္ျပင္ေတြ

ကာရံတားဆီးလည္းေစခုိင္း

အရာရာပီျပင္ေစမယ္

သူအလုိရွိတဲ့တုိင္း...

ငါရပ္​တန္႔မရဘူး

မင္းေလးေၾကာင့္ရူး

မွားသြားဦးမလား

အမွန္ကုိငါမျမင္ေသးဘူး

ဒါဟာရႈံးနိမ့္တာလား

ဒါဟာငါအတြက္အႏုိင္လား

ငါရပ္​တန္႔မရဘူး

မင္းေလးေၾကာင့္ရူး

ငါရပ္​တန္႔မရဘူး.....အုိးေရး..

စိန္ေခၚမယ္

တစ္ေယာက္နဲ႔အမ်ား​ေလ

ၾကင္နာသူ

မင္းေလးအတြက္ေလ

ရင္ဆုိင္မယ္ေရွ႔ကတံတုိင္းေတြ

လာေမေရေနာက္မဆုတ္ဘူး

ေရတံခြန္ေတြလုိငါ့ရဲ႕အခ်စ္ေတြ

ေတာင္ျပာေတြေတာင္

မကာဆီးႏုိင္ဘူး...

ငါရပ္​တန္႔မရဘူး

မင္းေလးေၾကာင့္ရူး

မွားသြားဦးမလား

အမွန္ကုိငါမျမင္ေသးဘူး

ဒါဟာရႈံးနိမ့္တာလား

ဒါဟာငါအတြက္အႏုိင္လား

ငါရပ္​တန္႔မရဘူး

မင္းေလးေၾကာင့္ရူး

ေရွ႔ဆက္ကာမွားသြားဦးမလား

အမွန္ကုိငါမျမင္ေသးဘူး

ဒါဟာရႈံးနိမ့္တာလား

ဒါ ငါအတြက္အႏုိင္လား.....

ငါရပ္​တန္႔မရဘူး

မင္းေလးေၾကာင့္ရူး

ငါရပ္​တန္႔မရဘူး...

အားလုံးမသိေတာ့ဘူးေဘဘီ

ငါေလရင္ခုန္သံ​ေတြျမန္​​ေနတာကို

ရပ္တန္႔လုိက္ဖုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ဘူး

ေျခလွမ္းေတြ ေရွ႔ဆက္

ေရွ႔ဆက္ ေရွ႔ဆက္ ေရွ႔ဆက္

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added