အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလး

Yoon

17 Oct 2018

Lyrics

သီခ်င္း - အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလး

ေတးဆို - Yoon

 

ဒီဇာတ္လမ္းေလးအစမွာ

လူသားႏွစ္ဦးရိွရာ

သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ

အျပန္လွန္ကိုယ္စီပါကြယ္

ဇာတ္လမ္းေလးထဲမွာ

ဆံုစည္းဖုိ႕အတြက္ေနရာ

အသည္းပံုရိပ္ေတြ

ုုျပည့္ေနေလေသာကြ်န္း

ႏွစ္ေယာက္စလံုးလုိက္လုိ႕ရွာ

ဒီကြ်န္းေလးရိွရာ

အိုနီးသြားလုိက္

ပိုေဝးသြားလုိက္

ၾကာၾကာလည္ေနကာရယ္

ရွာရင္းေမာလုိ႕သာ

ခ်စ္ျခင္းအျပည့္နဲ႕ပါ

ၾကင္သူႏွစ္ဖ်ာမွာ နီးႏိုင္ပါဦးမလား

ငါရပ္ရင္းေစာင့္လို႕သာ

ဒီကြ်န္းေလးထိပ္မွာ

ေမ်ွာ္ေနတာသိႏိုင္ပါရဲ႕လား

တစ္ေန႕ျပီးတစ္ေန႔ထက္ခါ

သူလာမယ့္လမ္းမွန္းကာ

ေနဝင္ခ်ိန္မ်ားေက်ာ္ျဖတ္လို႕သာ

လာေခၚမွာေစာင့္ေနတာ

 

ငါရပ္ရင္းေစာင့္လို႕သာ

ဒီကြ်န္းေလးထိပ္မွာ

ေမ်ွာ္ေနတာသိႏိုင္ပါရဲ႕လား

တစ္ေန႕ျပီးတစ္ေန႔ထက္ခါ

သူလာမယ့္လမ္းမွန္းကာ

ေနဝင္ခ်ိန္မ်ားေက်ာ္ျဖတ္လို႕သာ

လာေခၚမွာေစာင့္ေနတာ

ဇာတ္လမ္းဆံုးေတာ့မွာ

သူလည္းေရာက္လို႔မလာ

ေမ်ွာ္သူမွာေစာင့္ရန္

အခ်ိန္မရိွေတာ့

အခြင့္ေရးရိွလ်က္သာ

ငါတုိ႔ရဲ႕အျဖစ္ဟာ

ကိုယ္စီခ်စ္လ်က္ေဝးကြာ

ေဝးကာသာပဲသြား

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added