သက္ႀကီးစကား

Lyrics

သီခ်င္း - သက္ၾကီးစကား

ေတးဆုိ - လႊမ္းပုိင္

 

ဒီေခတ္ၾကီးထဲမွာ

ေယာက်ၤားမ်ားကေစ်းတက္ေန

ဂုဏ္ေငြရွိတဲ့အခါ

ခမည္း ခမက္ေတြဝုိင္းဖက္ေန

အလွေတြပဲျပင္မယ္ဆင္မယ္

အအိပ္နဲ ့အစားပဲ

လုပ္တဲ့သူနဲ ့

မင္းၾကင္ဖက္ရွင္အတြက္အဆင္လက္

တြဲ ့ခဲ့ရင္ေတာ့ဘဝပ်က္ျပီးပဲ

ကုိယ္ဘာလုပ္ႏုိင္လဲ

စဥ္းစားျပီးေတြးေတာ့မွ

မိန္းမယူကြယ္

ကုိယ္ဘာလုပ္ႏုိင္လဲ

စဥ္းစားျပီးေတြးေတာ့မွ

မိန္းမယူကြယ္

ကုိယ္ဘာလုပ္ႏုိင္လဲ

စဥ္းစားျပီးေတြးေတာ့မွ

မိန္းမယူကြယ္

နံပါတ္တစ္အခ်စ္က

ေယာက်ၤားရဲ ့သေဘာထား

အိမ္ေထာင္က်သြားနဲ ့မိန္းမမွန္သမွ်ေခ်ာသြား

အရင္တုန္းကေျပာသား

ငါ့ရည္းစားကအေခ်ာစား

အခုေနာက္ပုိင္းက်ငါခြီးျပန္ၾကည့္

ဘာၾကီးမွန္းမသိေအာ္ဘုရား

သြားပါတယ္ဗ်ာ

မွားပါတယ္ဗ်ာ

အဲ့လုိေတာင္းပန္လုိ ့မ်ားရရင္

လူပ်ဳိဘဝကုိပဲျပန္ေတာင္းပါမယ္ဗ်ာ

အရင္တုန္းက ငယ္ဘဝ

သူေခါင္းမွာစံပယ္အလွ

ခႏၶကုိယ္သြယ္လွ်အခုမ်ားၾကတယ္ဝ

ေအာ္..တက္ခက္ပါလားကြယ္ေခတ္လူငယ္

ငါေျပာတာကုိမင္းမယုံလဲ

မင္းဒုကၡကုိမင္းယူကြယ္

နားပူမယ္တအားဆူမယ္

မင္းရွာသမွ်သူလုိက္ယူမယ္

ဒီၾကားထဲမွာေယာကခမဆုိတာ

ရွိေနေသးရင္ၾကားဘူပဲ

အလားတူပဲေယာကတထီးလဲဘာထူးလဲ

သူလဲပြစိပြစိေနရာတကာပါအာလူးပဲ

ဟုိေနရာမွာပါျဗဴးဗွ်ဲဒီေနရာမွာျဗဴးဗ်ဲ

ေကာင္းမေလးဆုိသူလဲလုိက္ၾကည့္

ဘာမွမထူးဘူးနာဘူးပဲ

 

ဒီေခတ္ၾကီးထဲမွာ

ေယာက်ၤားမ်ားကေစ်းတက္ေန

ဂုဏ္ေငြရွိတဲ့အခါ

ခမည္း ခမက္ေတြဝုိင္းဖက္ေန

အလွေတြပဲျပင္မယ္ဆင္မယ္

အအိပ္နဲ ့အစားပဲ လုပ္တဲ့သူနဲ ့

မင္းၾကင္ဖက္ရွင္အတြက္အဆင္လက္

တြဲ ့ခဲ့ရင္ေတာ့ဘဝပ်က္ျပီးပဲ

ကုိယ္ဘာလုပ္ႏုိင္လဲစဥ္းစားျပီးေတြးေတာ့မွ

မိန္းမယူကြယ္

ကုိယ္ဘာလုပ္ႏုိင္လဲစဥ္းစားျပီးေတြးေတာ့မွ

မိန္းမယူကြယ္

ကုိယ္ဘာလုပ္ႏုိင္လဲစဥ္းစားျပီးေတြးေတာ့မွ

မိန္းမယူကြယ္

 

ေအာ္အလွပၾကိဳက္တဲ့သူကုိယူမွာလား

ဒါဆုိငါေသျခာေဟာၾကား

မင္းစီမွာမရွိပါအသျပာေဟာတျပား

လတာမက္ရင္ညစာခက္

ညစာေခက္ထာထက္ပုိဆုိးတာ

မင္းစိမွာဘုိင္ပါပ်က္

မင္းကေတာ့ဆုိင္မွာကပ္

စီးပြားရွာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ

သူက facebook အေပၚမွာ

ဓါတ္ပုံေတြကအပုိင္ပါတက္

ဒါသူ ့အတြက္ မိုင္နာအကြက္

ႏူတ္ခမ္းနီက kylle jenner

set makeup က primer

မထပ္လိမ္းခ်က္ျပီးဆုိင္တကာပတ္

ဝယ္လုိက္တာ designer bag

ေအာ္မိန္းမေရေသပါျပီဗ်ာေသပါျပီ

ေက်းဇူးျပဳ၍ေျခြတာမည္

သြားေျပာလုိ ့ကေတာ့

မင္းေတာ့ေသမွာညီ

ေျပာရရင္ေလပါသည္

မင္းတုိ ့ကခေရပါညီ

ခၽြဲျပႏြဲ ့ျပစိတ္ဆုိးျပရင္

ဒီဘဲေတြကေၾကြပါျပီ....

 

ဒီေခတ္ၾကီးထဲမွာ

ေယာက်ၤားမ်ားဟာေစ်းတက္ေန

ဂုဏ္ေငြရွိတဲ့အခါ

ခမည္း ခမက္ေတြဝုိင္းဖက္ေန

အလွေတြပဲျပင္မယ္ဆင္မယ္

အအိပ္နဲ ့အစားပဲ လုပ္တဲ့သူနဲ ့

မင္းၾကင္ဖက္ရွင္အတြက္အဆင္လက္

တြဲ ့ခဲ့ရင္ေတာ့ဘဝပ်က္ျပီးပဲ

ကုိယ္ဘာလုပ္ႏုိင္လဲစဥ္းစားျပီးေတြးေတာ့မွ

မိန္းမယူကြယ္

ကုိယ္ဘာလုပ္ႏုိင္လဲစဥ္းစားျပီးေတြးေတာ့မွ

မိန္းမယူကြယ္

ကုိယ္ဘာလုပ္ႏုိင္လဲစဥ္းစားျပီးေတြးေတာ့မွ

မိန္းမယူေပါ့ကြယ္...

 

***Lyrics are from third-parties***

Explore more music on JOOX now.

Free music, live, and karaoke.

Explore more music on JOOX now.

Free music, live, and karaoke.