တစ္ေယာက္တည္းကမ္းေျခ

Tin Zar Maw

31 Mar 2004

singleDetail_lyrics_title

သီခ်င္း-တစ္ေယာက္တည္းကမ္းေျခ

ေတးဆို တင္ဇာေမာ္

 

ငါနဲ ့ေတြ႔ခ်င္တယ္

ငါလိုက္လို့ရွာတယ္

တစ္ေယာက္တည္း

ကမ္းေျခေလးေပၚမယ္

 

ဘယ္သူမွ လိုက္မလာနဲ့

အခ်စ္မင္းလည္း ေနခဲ့

အို တစ္ေယာက္တည္း

ကမ္းေျခေလးေပၚမယ္

 

ပင္လယ္ျပာျပာဆီကလွိဳင္းမ်ား

ကူးစက္ ငါ့စိတ္ဆီ

ေျခရာေတြ ဖ်က္ေပးပါ

ခါးသက္တဲ့ သဲလြန္စေတြဆီ

ခ်ာခ်ာလည္ ငါမူးေတာ့

ၾကင္နာပါ ေလညင္းေလး

ေရး..အို ဘ၀ဟာမူးေနျပီ

 

သဘာ၀ရုပ္ရွင္ထဲ

ဘယ္သူမွ သရုပ္မေဆာင္ခဲ့

အမွန္အမွားနဲ့ အေျဖ မရွိျပီေလ

မနက္ျဖန္ အေၾကာင္းဆို

မစဥ္းစားဘူး

မေန့က အေၾကာင္းေတြ

မသိခ်င္ဘူး

အို တေယာက္တည္းကမ္းေျခ

ေလးမွာေလ....

 

ပင္လယ္ျပာျပာဆီကသီခ်င္းမ်ား

ကူးစက္ ငါ့စိတ္ဆီ

ေျခရာေတြ ဖ်က္ေပးပါ

ခါးသက္တဲ့ သဲလြန္စေတြဆီ

ခ်ာခ်ာလည္ ငါမူးေတာ့

ၾကင္နာပါ ေလညင္းေလး

ေရး..အို သိပ္ကိုမူးေနျပီ

ေရ..သိပ္ကိုမူးေနမိ..ေရး

 

ပင္လယ္ျပာျပာဆီကလွိဳင္းမ်ား

ကူးစက္ ငါ့စိတ္ဆီ

ေျခရာေတြ ဖ်က္ေပးပါ

ခါးသက္တဲ့ သဲလြန္စေတြဆီ

ခ်ာခ်ာလည္ ငါမူးေတာ့

ၾကင္နာပါ ေလညင္းေလး

ေရး..အို ဘ၀ဟာမူးေနျပီ

ေရ..သိပ္ကိုမူးေနမိ..ေရး

သိပ္ကိုမူးတယ္

 

ငါနဲ့ ေတြ႔ခ်င္တယ္

ငါနဲ့ေတြ႔ျပီပဲ

ေနာက္ဆံုး ခရုခြံေလးမွာကြယ္

 

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
jooxPlayer_playQuery_title

jooxPlayer_noSongAdded_title