စိမ္း

Chan Chan

31 Dec 2013

Lyrics

သီခ်င္း - စိမ္း

ေတးဆို - ခ်မ္းခ်မ္း

 

စိမ္းသူမႏူတ္ဆက္ဘဲ

တမင္ေ႐ွာင္တိမ္း

တေယာက္တည္းႀကိတ္မွိတ္ငိုမယ္

မင္းေစရာကိုသြားမယ့္

တစိမ္းလူမင္းအတြက္ေပါ့

ကိုယ္ေ႐ွာင္တိမ္း

ဘယ္သူမွမသိတဲ့ေနရာမွာ

အခ်စ္ေတြကိုသာသိမ္းဆည္းရင္း

 

စိတ္ထဲမွာအျမဲ႐ွိတယ္

သူမသိေပမယ့္

ဟိုးအရင္ကလို

မင္းအေၾကာင္းငါေတြးဆဲ

ဘယ္လိုအၿငိဳးအေတးေတြနဲ႔

တန္ျပန္ဝဋ္ဒုကၡေတြနဲ႔

ဒီအခ်ိန္ ကိုယ့္ရဲ႕ အနားမွာ

ဘယ္သူ႐ွိမလည္း

 

ႏွစ္ေဟာင္းကုန္လို႔ႏွစ္သစ္ေတြ

ေျပာင္းလဲသြားၿပီပဲ

မင္းရင္ထဲမွာအခုေလာက္ဆိုအသစ္နဲ႔

ေပ်ာ္ရႊင္မူ႔နဲ႔ျပည့္စံုတဲ့

မိသားစုဘဝေတြလည္း

ကိုယ္အိပ္မက္ခဲ့သမ်ွက

အလကားပဲ

 

စိမ္းသူမႏူတ္ဆက္ဘဲ

တမင္ေ႐ွာင္တိမ္း

တေယာက္တည္းႀကိတ္မွိတ္ငိုမယ္

မင္းေစရာကိုသြားမယ့္

တစိမ္းလူမင္းအတြက္ေပါ့

ကိုယ္ေ႐ွာင္တိမ္း

ဘယ္သူမွမသိတဲ့ေနရာမွာ

အခ်စ္ေတြကိုသာသိမ္းဆည္းရင္း

 

ႏွစ္ေဟာင္းကုန္လို႔ႏွစ္သစ္ေတြ

ေျပာင္းလဲသြားၿပီပဲ

မင္းရင္ထဲမွာအခုေလာက္ဆိုအသစ္နဲ႔

ေပ်ာ္ရႊင္မူ႔နဲ႔ျပည့္စံုတဲ့

မိသားစုဘဝေတြလည္း

ကိုယ္အိပ္မက္ခဲ့သမ်ွက

အလကားပဲ

 

စိမ္းသူမႏူတ္ဆက္ဘဲ

တမင္ေ႐ွာင္တိမ္း

တေယာက္တည္းႀကိတ္မွိတ္ငိုမယ္

မင္းေစရာကိုသြားမယ့္

တစိမ္းလူမင္းအတြက္ေပါ့

ကိုယ္ေ႐ွာင္တိမ္း

ဘယ္သူမွမသိတဲ့ေနရာမွာ

အခ်စ္ေတြကိုသာသိမ္းဆည္း

 

စိမ္းသူမႏူတ္ဆက္ဘဲ

တမင္ေ႐ွာင္တိမ္း

တေယာက္တည္းႀကိတ္မွိတ္ငိုမယ္

မင္းေစရာကိုသြားမယ့္

တစိမ္းလူမင္းအတြက္ေပါ့

ကိုယ္ေ႐ွာင္တိမ္း

ဘယ္သူမွမသိတဲ့ေနရာမွာ

အခ်စ္ေတြကိုသာ

သိမ္းဆည္း....ရင္း

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added