အပူျငိမ္းၾကပါေစ

Ah Moon

21 Oct 2017

Lyrics

သီခ်င္း : အပူၿငိမ္းၾကပါေစ

ေတးဆို : အမြန္း

 

မင္းနဲ႔ငါရည္းစားေတြၿဖစ္ၾကတာဆန္းလား

တစ္ခ်ိန္လုံးလာတုိက္ခုိက္ေနတယ္

 

မင္းနဲ႔ငါခ်စ္သူေတြၿဖစ္ၾကတာဆန္းလား

တစ္ခ်ိန္လုံးလာခလုတ္တုိက္ေနတယ္

 

့Oh Oh Oh Oh

သူတို႔လည္းမင္းကုိေၾကြရွာမွာေပါ့

 

Oh Oh Oh Oh

သူတို႔လည္းမင္းကုိလုိခ်င္မွာေပါ့

မင္းခ်စ္တဲ႔ငါကပဲ သေဘာထားေလးၾကီးလုိက္ပါ့မယ္

 

Everybody wanna call me a crazy bitch

Everybody wanna call me a crazy bitch

Everybody wanna call me a crazy bitch

Oh well call me b.b.b.bitch

 

ငါ့ရည္းစားကုိလုိခ်င္သူမ်ား အပူၿငိမ္းၾကပါေစ

ငါ့ရည္းစားကုိၾကဴခ်င္သူမ်ား အခ်စ္စစ္ေတြ႔ပါေစ

ကံေကာင္းတဲ႔မိန္းကေလးငါကေတာင္းဆုေမတၱာေၿခြ

နင္ခ်စ္တဲ႔မိန္းကေလးငါကအမုန္းမပြားတတ္ပါေလ

 

အဲဒီလုိလားဟုိလိုလားအုိေလွ်ာက္ဖြ

ငါ့အေၾကာင္းေတြအတင္းတုတ္ေနလည္း

အမ်ားအၿမင္မွာရုပ္ဆုိးတာက

ေလွ်ာက္ေၿပာတဲ႔ပါးစပ္ပုပ္ေတြပဲ

 

Everybody wanna call me a crazy bitch

Everybody wanna call me a crazy bitch

Everybody wanna call me a crazy bitch

Oh well call me b.b.b.bitch

 

ငါ့ရည္းစားကုိလုိခ်င္သူမ်ား အပူၿငိမ္းၾကပါေစ

ငါ့ရည္းစားကုိၾကဴခ်င္သူမ်ား အခ်စ္စစ္ေတြ႔ပါေစ

ကံေကာင္းတဲ႔မိန္းကေလးငါက ေတာင္းဆုေမတၱာေၿခြ

နင္ခ်စ္တဲ႔မိန္းကေလးငါကအမုန္းမပြားတတ္ပါေလ

 

ညညနက္ဖုန္းမ်ားဆက္ ၾကိဳးစားလည္းငါနဲ႔တိုးမယ္

သူရွိရွိသမွ်passwordမ်ားက ငါ့နာမည္spellingပဲ

your calls your text your email haha

Yeah Right

i'll just move to the trash right aways

 

Everybody wanna call me a crazy bitch

Everybody wanna call me a crazy bitch

Everybody wanna call me a crazy bitch

Oh well call me b.b.b.bitch

 

ငါ့ရည္းစားကုိလုိခ်င္သူမ်ား အပူၿငိမ္းၾကပါေစ

ငါ့ရည္းစားကုိၾကဴခ်င္သူမ်ား အခ်စ္စစ္ေတြ႔ပါေစ

ကံေကာင္းတဲ႔မိန္းကေလးငါက ေတာင္းဆုေမတၱာေၿခြ

နင္ခ်စ္တဲ႔မိန္းကေလးငါက အမုန္းမပြားတတ္ပါေလ

အမုန္းမပြားတတ္ပါေလ

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added