ေပ်ာက္ရွသြားခဲ့

Yadanar My

6 Nov 2012

Lyrics

သီခ်င္း : ေပ်ာ္ကရွသြားခဲ့

ေတးဆို : ရတနာမိုင္

 

ဒီကမာၻမၾကီးအဆံုးထိၾကားနိုင္ေအာင္ငါလြမ္းခဲ့ျပီး

လြင္ျပင္က်ယ္အဆံုးထိငါ့ရင္မွာစကားမ်ားငါေျပာခဲ့တယ္

နွလံုုးသားနဲ့ေထြးေပြ့တယ္ငါ

ငါ့ယံုၾကည္သမွ်မွားခဲ့ျပီနင့္ရင္မွာအခ်စ္မ်ားလည္းမရွိ

တစ္စံုတစ္ရာေတာ့ခ်န္ခဲ့မယ္

ငါ့ရင္နဲ့အေဝးဆံုး နင္ငါနဲ့အေဝးဆံုးဆီ

မင္းေပ်ာက္ရွသြားခဲ့ခ်ိန္မွာ

ငါ့ရင္ထဲအခ်စ္ေတြေထြးလို့မင္းေျပာခဲ့ေပးဦး

ငါ့အတြက္အခ်စ္တို့မေပးနိုင္လည္း

အနမ္းေတြခ်န္ရစ္ဦးငါရွာဆဲမင္းေတြ့နိုင္မလား

မင္းေလးရဲ့အရိပ္တို့ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့

အျမင္အာရုဏ္ထဲနွလံုးသားမွာရွိတဲ့အရိပ္တို့ေပ်ာက္ဆဲ

ျပန္ဆံုနိုင္ဖို့ေတာင္းဆုေန မင္းအဆင္ေျပပါ့မလားေတြးမိေန

အတူဆံုေနၾကလမ္းထဲစိတ္ေတြလြင့္ေမ်ာဆဲ

နင့္စကားမ်ားထဲမွာဆံုေတြ့ဖို့အတြက္အသင့္ရွိရဲ့လား

ငါ့ရင္ထဲအခ်စ္ေတြေထြးလို့...မင္းေျပာခဲ့ေပးဦး

ငါ့အတြက္အလဲထိုးမသိနိုင္လည္း

အနမ္းေတြခ်န္ရစ္ဦးငါရွာဆဲမင္းေတြ့နိုင္မလား

မင္းေလးရဲ့အရိပ္တို့ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့

အျမင္အာရုဏ္ထဲနွလံုးသားမွာရွိတဲ့အရိပ္တို့ထင္ဆဲ

ငါနားမလည္နိုင္ေသးနာက်င္ေအာင္ရင္နစ္ခြဲျပီးမွ

ေနာက္ဆံုးနင္ထားခဲ့လည္း

ဒီလမ္းအတိုင္းဆက္သြားမယ္

ငါ့အနားနင္ရိွေအာင္နာက်င္ျခင္းအဆံုးမဲ့ေန

ငါ့ရင္ထဲအခ်စ္ေတြေထြးလို့...မင္းေျပာခဲ့ေပးဦး

ငါ့အတြက္အလဲထိုးမသိနိုင္လည္း

အနမ္းေတြခ်န္ရစ္ဦးငါရွာဆဲမင္းေတြ့နိုင္မလား

မင္းေလးရဲ့အရိပ္တို့ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့

အျမင္အာရုဏ္ထဲနွလံုးသားမွာရွိတဲ့အရိပ္တို့ထင္ဆဲ

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added