လတ္တေလာလွုပ္ရွားမွု

Phyoe Pyae Sone

12 Mar 2019

Lyrics

သီခ်င္း း လတ္တေလာလွုပ္ရွားမွု

ေတးဆို း ျဖိဳးျပည္႔စံု ၊ ေတးေရး း ေဝၾကီး

 

ခုတေလာမွာ စုစုေဆာင္းေဆာင္း ျပဳျပဳေျပာင္းေျပာင္း

နဲ႔ေငြရွာတယ္

အခ်စ္ေရးမွာ ဖုဖုေဖာင္းေဖာင္း

ထုထုေထာင္းေထာင္း လည္းခံရေသးတယ္

အေခြထြက္ပါေတာ့ လို႔ေျပာတဲ့

ပရိသတ္ ႀကီး အတြက္လည္း ရင္ခုန္တယ္

လူၾကားသူၾကားကိုသြားရင္ ပိုက္ဆံ မရွိေတာ့ မ်က္ႏွာငယ္ တယ္

No ... no ... မႀကိဳက္ဖူး လတ္တေလာလွဳပ္ရွားမွဳေလး

 

ေနက် ေရက် မွာ ေမြးေတာ့ က်ေနာ့္ရဲ႕ အျဖစ္ ကမ်က္ႏွာပူတယ္

လူႀကီးေတြ အခြက္ကို အိုးမဲ သုတ္လို႔ ေခါင္းနဲ႔ အခုအိမ္ကဆင္း တဲ့

iPhone ကို ဆြဲႀကိဳး ေရာင္းပီး ေစ်းေပါေပါ နဲ႔ ရေအာင္ရွာမယ္

လူၾကားသူၾကားကိုသြားရင္ Android အျဖစ္နဲ႔မ်က္ႏွာငယ္တယ္

No ... no ... မႀကိဳက္ဖူး လတ္တေလာလွဳပ္ရွားမွဳေလး

No ... no ... မႀကိဳက္ဖူး လတ္တေလာလွဳပ္ရွားမွဳေလး

 

လတ္တေလာလွဳပ္ရွားမွဳေမးရင္ မအားပါဘူးဗ်ာ

အလုပ္ေတြ တစ္ပံုႀကီးပဲ ဘုရားကို ငါးခါတက္ရင္

သံုးခါက အိမ္ဦးခန္းမွာ ဖူးတယ္

ခင္မ်ားကို လမ္းမွာေတြ႕တယ္လို႔ လာေျပာရင္

ေခါင္းကိုခါမယ္ လူမွားတာ ျဖစ္မယ္အရွဳပ္ေတြ

အရွင္းေတြကင္းတယ္ မယံုၾကပါနဲ႔

 

လတ္တေလာလွဳပ္ရွားမွဳေမးရင္ မအားပါဘူးဗ်ာ

အလုပ္ေတြ တစ္ပံုႀကီးပဲ တစ္ရက္မွာ သံုးခါေလာက္

စိတ္ကူးထဲမွာ show ေတြပတ္ဆိဳရတယ္

ခင္မ်ားမွာ ခ်စ္သူရွိတယ္လို႔ လာေျပာရင္

ေခါင္းကိုခါမယ္ လူမွားတာျဖစ္မယ္ က်ဳပ္ဂီတကို

အသက္လို ႐ူးေလာက္ေအာင္ ခ်စ္တယ္

ယံုခ်င္ယံု မယံုခ်င္ေန ဒါငါ့ရဲ႕ လတ္တေလာလွဳပ္ရွား ပဲဗ်ာ

 

 

ေရႊလမွာ ယုန္ဝပ္ လို႔ ဆန္ဖြပ္တဲ့ အဖိုးက အသက္ဘယ္ေလာက္လဲ

ျပန္ေမးရင္ ျဗဳတ္စဗ်ဲေနာင္း တို႔လို႔တြဲေလာင္း နဲ႔ နင္ေျဖဦးမယ္

လူၾကားသူၾကားကိုသြားရင္ $ ရွက္ခြဲဖိူ႔ သတင္းေတြ ယူမယ္

ဟန္ႀကီးပန္ႀကီးဖန္တီး ေနပီးေတာ့ ေျပာမွ "ဇြတ္" အထင္ႀကီးတယ္

No ... no ... မႀကိဳက္ဖူး လတ္တေလာလွဳပ္ရွားမွဳေလး

 

ခုတေလာမွာ စုစုေဆာင္းေဆာင္း ျပဳျပဳေျပာင္းေျပာင္း

နဲ႔ေငြရွာတယ္

အခ်စ္ေရးမွာ ဖုဖုေဖာင္းေဖာင္း ထုထုေထာင္းေထာင္း လည္းခံရေသးတယ္

အေခြထြက္ပါေတာ့ လို႔ေျပာတဲ့ ပရိသတ္ ႀကီး အတြက္လည္း ရင္ခုန္တယ္

လူၾကားသူၾကားကိုသြားရင္ ပိုက္ဆံ မရွိေတာ့ မ်က္ႏွာငယ္ တယ္

No ... no ... မႀကိဳက္ဖူး လတ္တေလာလွဳပ္ရွားမွဳေလး

 

လတ္တေလာလွဳပ္ရွားမွဳေမးရင္ မအားပါဘူးဗ်ာ

အလုပ္ေတြ တစ္ပံုႀကီးပဲ ဘုရားကို ငါးခါတက္ရင္

သံုးခါက အိမ္ဦးခန္းမွာ ဖူးတယ္

ခင္မ်ားကို လမ္းမွာေတြ႕တယ္လို႔ လာေျပာရင္ ေခါင္းကိုခါမယ္

လူမွားတာ ျဖစ္မယ္အရွဳပ္ေတြ အရွင္းေတြကင္းတယ္ မယံုၾကပါနဲ႔

 

လတ္တေလာလွဳပ္ရွားမွဳေမးရင္ မအားပါဘူးဗ်ာ

အလုပ္ေတြ တစ္ပံုႀကီးပဲ တစ္ရက္မွာ သံုးခါေလာက္

စိတ္ကူးထဲမွာ show ေတြပတ္ဆိဳရတယ္

ခင္မ်ားမွာ ခ်စ္သူရွိတယ္လို႔ လာေျပာရင္ ေခါင္းကိုခါမယ္

လူမွားတာျဖစ္မယ္ က်ဳပ္ဂီတကို အသက္လို ႐ူးေလာက္ေအာင္ ခ်စ္တယ္

ယံုခ်င္ယံု မယံုခ်င္ေန ဒါငါ့ရဲ႕ လတ္တေလာလွဳပ္ရွား ပဲ

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added