မိုးသည္းည

Ah Nge

15 Jul 2005

Lyrics

သီခ်င္း - မိုးသည္းည

ေတးဆုိ - Ah Nge

 

ညအခ်ိန္ေတြေနာက္က်

ပူေလာင္ေသာကစိတ္မ်ား

ငါ႔ကိုရစ္ပတ္ၿပီးေတာ႔ထား

အေ၀းကအိမ္ငယ္ေလးမွာ

နာက်င္၀မ္းနည္းေစာင္႔စား

အားငယ္ထိတ္လန္႔ေနၿပီလား

အိပ္စက္နိင္ဖို႕ၾကိဳးစား

အၾကိမ္မ်ားစြာၾကားဖူးေနက်

ငါ႔ေၿခလွမ္းမ်ားသူနားစြင့္ေနမွာ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကိုင္ဆြဲထား

မုန္တိုင္းထန္မိုးသည္းတဲ႔ည

ငါ႔မ်က္လံုးတို႕ကြယ္ၿပီးကန္းသြားလား

ငါရူးသြပ္ေၾကကြဲမင္းစိတ္နဲ႕ေသဆံုးေနၿပီ

ဘယ္မွာလဲေအာ္ညည္းဆဲငါေလရူးသြပ္လုၿပီ

လမ္းေပ်ာက္လို႕ရွာဆဲမင္းမသိဘူး

ေမွ်ာ္လင့္ရင္းနဲ႕ေ၀း

ၿပန္ေတြ႕ခြင့္ရဖို႕ေလာင္ကၽြမ္းတဲ႕စိတ္မွာ

ငါအခိုးေငြ႕ေတြၿဖစ္ကာ

အေမွာင္ေတြမွာလြင့္ပါးဆဲ

အခ်က္ၿပနိင္တာတစ္ခုေလာက္

ငါအလင္းတစ္ခုေလာက္ရခ်င္မိ

ခဏေလးဆက္သြယ္ဖို႕

ငါရူးသြပ္ေၾကကြဲ

မင္းစိတ္နဲ႕ေသဆံုးေနၿပီ

ဘယ္လိုၾကိဳးစားလဲ

အေမွာင္နဲ႕လမ္းထက္ေပ်ာက္ဆံုး

ရုးသြပ္ၿပီးေၾကကြဲ

မင္းစိတ္မွာေသဆံုးေနၿပီ

ဘယ္မွာလဲေအာ္ညည္းဆဲငါေလရူးသြပ္လုၿပီ

လမ္းေပ်ာက္လို႕ရွာဆဲမင္းမသိဘူး

ေမွ်ာ္လင္႔ရင္းနဲ႕ေ၀း

ဘယ္မွာလဲေအာ္ညည္းဆဲငါေလရူးသြပ္လုၿပီ

လမ္းေပ်ာက္လို႕ရွာဆဲမင္းမသိဘူး

ေမွ်ာ္လင့္ရင္းနဲ႕ေ၀း

ဘယ္မွာလဲေအာ္ညည္းဆဲငါေလရူးသြပ္လုၿပီ

လမ္းေပ်ာက္လို႕ရွာဆဲမင္းမသိဘူး

ေမွ်ာ္လင့္ရင္းနဲ႕ေ၀း

ဘယ္မွာလဲေအာ္ညည္းဆဲငါေလရူးသြပ္လုၿပီ

လမ္းေပ်ာက္လို႕ရွာဆဲမင္းမသိဘူး

ေမွ်ာ္လင့္ရင္းနဲ႕ေ၀း

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added