နင္လိမ္လည္းငါခ်စ္တယ္

So Tay

31 May 2011

Lyrics

သီခ်င္း : နင္လိမ္လည္းငါခ်စ္တယ္

ေတးဆို : ဆိုေတး

 

မင္းေျပာသမွ် အရာရာ ငါယံုုလိုုက္မွာ

မင္းလွည့္ကြက္ေတြထဲ ငါေပ်ာ္လိုု ့ပါ

ဘာမွမထူးေတာ့ပါဘူး

ငါ့အသည္းလည္းရြဲပုုလဲျပီ အခုုဆိုု

မင္းေျပာရင္ ေခါင္းေလးငံုုေနမွာ

 

sorry ပါ ေနာက္တစ္ခါ မမွားပါ နင္ေျပာတာ

ေျပာတုုန္းခဏ ျပီးရင္ ပိုုဆိုုးလာ

မင္းေျပာတာမွန္ မင္းလုုပ္တာပဲ ယံုု

နားနဲ ့ မ်က္လံုုးမ်ား ကန္းေနသလိုု

 

နင္လိမ္းလည္း ငါခ်စ္တယ္

နင္ညာလည္း ငါခ်စ္တယ္

နင္ေျပာတဲ့စကား

အရာရာမ်က္စိမွတ္ျပီး ယံုုလိုုက္မွာ

ငါ့အခ်စ္ေတာ့ တန္းဖိုုးထား

ေနာက္တစ္ေယာက္ မင္းမတြဲပါနဲ ့ကြာ

 

နင္လိမ္းလည္း ငါခ်စ္တယ္

နင္ညာလည္း ငါခ်စ္တယ္

နင္ေျပာတဲ့စကား

အရာရာမ်က္စိမွတ္ျပီး ယံုုလိုုက္မွာ

ငါ့အခ်စ္ေတာ့ တန္းဖိုုးထား

ေနာက္တစ္ေယာက္ မင္းမတြဲပါနဲ ့ကြာ

ငါေတာင္းပန္တာ

 

 

ေနာက္တစ္ေယာက္နဲ့ခ်ိန္းတာေတြ ့တာ

ငါမေျပာပါမင္းေျပာတဲ့ အမည္းေမွာင္ထဲကိုု

နင္သြားမလားငါမေတြးရဲ့ေတာ့ဘူး

အသက္ရွဴလိုု ့မဝေတာ့ဘူးကြာ

မင္းလုုပ္တာ အားလံုုးသိတယ္ငါ

 

sorry ပါ ေနာက္တစ္ခါ မမွားပါ နင္ေျပာတာ

ေျပာတုုန္းခဏ ျပီးရင္ ပိုုဆိုုးလာ

မင္းေျပာတာမွန္ မင္းလုုပ္တာပဲ ယံုု

နားနဲ ့ မ်က္လံုုးမ်ား ကန္းေနသလိုု

ေရ...ေရး... ေရ....

 

နင္လိမ္းလည္း ငါခ်စ္တယ္

နင္ညာလည္း ငါခ်စ္တယ္

နင္ေျပာတဲ့စကား

အရာရာမ်က္စိမွတ္ျပီး ယံုုလိုုက္မွာ

ငါ့အခ်စ္ေတာ့ တန္းဖိုုးထား

ေနာက္တစ္ေယာက္ မင္းမတြဲပါနဲ ့ကြာ

 

နင္လိမ္းလည္း ငါခ်စ္တယ္

နင္ညာလည္း ငါခ်စ္တယ္

နင္ေျပာတဲ့စကား

အရာရာမ်က္စိမွတ္ျပီး ယံုုလိုုက္မွာ

ငါ့အခ်စ္ေတာ့ တန္းဖိုုးထား

ေနာက္တစ္ေယာက္ မင္းမတြဲပါနဲ ့ကြာ

ငါေတာင္းပန္တာ

 

 

 

ငါမွာ ယံုုႀကည္စရာေတြ အားလံုုး ေပ်ာက္ရွျပီ

ငါမွာ ယံုုႀကည္စရာေတြ

အားလံုုးေပ်ာက္ကြယ္ျပီ အိုုး…..

 

 

 

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added