အခ်စ္နဲ႔မကင္းႏိုင္ၾကသူမ်ား

Htun Naung Sint

19 Mar 2019

Lyrics

သီခ်င္း - အခ်စ္နဲ ့မကင္းႏိုင္ၾကသူမ်ား

ေတးဆို - ထြန္းေနာင္ဆင့္

 

လူေတြအကုန္အတူတူပါပဲ

တကယ္ဆို အခ်စ္က မေကာင္းမွန္းသိေနလ်က္

မျမင္တာလိုမသိသလိုေနၿပီး ကိုးကြယ္ၾကတယ္

အၾကင္နာေတြဘာေတြကိုမယံုနဲ႔

ေကာက္႐ိုးမီးေတာက္ႀကီးတစ္ခုလိုတဲ့

ရင္ခုန္စဥ္ၾကင္နာစဥ္ခဏပဲ ၿပီးရင္ျပတ္မယ္

အခ်စ္ေၾကာင့္႐ူးရမယ္ အားလံုးသိၾကတယ္

သိသိရက္နဲ႔ကြယ္ အမွားႀကီးမွားေနၾကသူမ်ားစြာ

မေျပာလည္း သိသင့္တယ္ အခ်စ္ကမေကာင္းဘူးကြယ္

တခ်ဳိ့ကကင္းၾကလည္း

ငါကေတာ့ အခ်စ္နဲ႔မကင္းႏိုင္ဘူး

အခ်စ္က ဒူးရင္းလို စားမွသိတယ္

အရြယ္ငယ္ငယ္ အရြယ္အိုအိုအစံုပဲ

ဒီလို အခ်စ္နဲ႔ပတ္သတ္မိရင္ကြယ္

ဆိုင္တာေတြမဆိုင္တာေတြမျမင္ဘူး

ခ်စ္ရင္ျဖစ္တယ္

အၾကင္နာေတြဘာေတြကိုမယံုနဲ႔

ေကာက္႐ိုးမီးေတာက္ႀကီးတစ္ခုလိုတဲ့

ရင္ခုန္စဥ္ၾကင္နာစဥ္ခဏပဲ ၿပီးရင္ျပတ္မယ္

အခ်စ္ေၾကာင့္႐ူးရမယ္ အားလံုးသိၾကတယ္

သိသိရက္နဲ႔ကြယ္ အမွားႀကီးမွားေနၾကသူမ်ားစြာ

မေျပာလည္း သိသင့္တယ္ အခ်စ္ကမေကာင္းဘူးကြယ္

တခ်ဳိ့ကကင္းၾကလည္း

ငါကေတာ့ အခ်စ္နဲ႔မကင္းႏိုင္ဘူး

အခ်စ္က ဒူးရင္းလို စားမွသိတယ္

လူေတြအကုန္အတူတူပါပဲ

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added