မိေခ်ာ

Ma Naw

25 Feb 2019

Lyrics

သီခ်င္း း မိေခ်ာ

ေတးဆို း မေနာ

 

မိေခ်ာေရ…မိေခ်ာေရ ပတ္ဦး…

မိေခ်ာေရ… မိေခ်ာေရ… မုန္႔လုံး ဟင္…..ဟ

ႏွစ္ကူးၿပီမို႔ေလ သႀကၤန္သီခ်င္းသံမ်ားေ၀ အတာေရသဘင္ပြဲႏႊဲၿပီေလ…

သူ႕ေခါင္းမွာလည္းေလ… ပိေတာက္ပန္းေတြနဲ႔ေ၀ ျမန္မာဆန္ဆန္လွတဲ့မိေခ်ာေရ…

မုန္႔လုံးေလးစားပါဦးလို႔ ေခၚေန ေဖာ္ေရြ…

ေငြဖလားေလးသင္းပါလို႔ ေရေတြ ေရေတြ

မုန္႔လုံးေလးစားပါဦးလို႔ ေခၚေန ေဖာ္ေရြ…

ေငြဖလားေလးသင္းပါလို႔ ေရေတြ ေရေတြ

အသဲခိုက္ေအာင္ေလာင္းပါဦး မိေခ်ာေရ မိေခ်ာေလးေရ

မိေခ်ာေရ…မိေခ်ာေရ ပတ္ဦး… မိေခ်ာေရ… မိေခ်ာေရ… မုန္႔လုံး

ႏွစ္ကူးၿပီမို႔ေလ သႀကၤန္သီခ်င္းသံမ်ားေ၀ အတာေရသဘင္ပြဲႏႊဲၿပီေလ…

သူ႕ေခါင္းမွာလည္းေလ… ပိေတာက္ပန္းေတြနဲ႔ေ၀ ျမန္မာဆန္ဆန္လွတဲ့မိေခ်ာေရ…

မုန္႔လုံးေလးစားပါဦးလို႔ ေခၚေန ေဖာ္ေရြ…

ေငြဖလားေလးသင္းပါလို႔ ေရေတြ ေရေတြ

မုန္႔လုံးေလးစားပါဦးလို႔ ေခၚေန ေဖာ္ေရြ…

ေငြဖလားေလးသင္းပါလို႔ ေရေတြ ေရေတြ

အသဲခိုက္ေအာင္ေလာင္းပါဦး မိေခ်ာေရ မိေခ်ာေလးေရ

မိေခ်ာေရ…မိေခ်ာေရ ပတ္ဦး… မိေခ်ာေရ… မိေခ်ာေရ… မုန္႔လုံး

ႏွစ္ကူးၿပီမို႔ေလ သႀကၤန္သီခ်င္းသံမ်ားေ၀ အတာေရသဘင္ပြဲႏႊဲၿပီေလ…

သူ႕ေခါင္းမွာလည္းေလ… ပိေတာက္ပန္းေတြနဲ႔ေ၀ ျမန္မာဆန္ဆန္လွတဲ့မိေခ်ာေရ…

မုန္႔လုံးေလးစားပါဦးလို႔ ေခၚေန ေဖာ္ေရြ…

ေငြဖလားေလးသင္းပါလို႔ ေရေတြ ေရေတြ

မုန္႔လုံးေလးစားပါဦးလို႔ ေခၚေန ေဖာ္ေရြ…

ေငြဖလားေလးသင္းပါလို႔ ေရေတြ ေရေတြ

အသဲခိုက္ေအာင္ေလာင္းပါဦး မိေခ်ာေရ မိေခ်ာေလးေရ

သႀကၤန္ေရေတြေအးလည္း မခ်မ္းပါဘူးေလ…

ျဖဴစင္တဲ့မင္းနဲ႔ ေတြ႕ဆုံပါရေစ

ဒီသႀကၤန္မွာ အမွတ္တရေလးမို႔ မေမ့ဘူးလို႔ မိေခ်ာေလးေရ

မုန္႔လုံးေလးစားပါဦးလို႔ ေခၚေန ေဖာ္ေရြ…

ေငြဖလားေလးသင္းပါလို႔ ေရေတြ ေရေတြ

မုန္႔လုံးေလးစားပါဦးလို႔ ေခၚေန ေဖာ္ေရြ…

ေငြဖလားေလးသင္းပါလို႔ ေရေတြ ေရေတြ

အသဲခိုက္ေအာင္ေလာင္းပါဦး မိေခ်ာေရ မိေခ်ာေလးေရ

အသဲခိုက္ေအာင္ေလာင္းပါဦး မိေခ်ာေရ မိေခ်ာေလးေရ မိေခ်ာ

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added