အလိုအပ္ဆံုးခ်စ္သူ

Htun Eaindra Bo, Alex22 Jan 2016
Lyrics

သီခ်င္း : အလိုအပ္ဆံုးခ်စ္သူ

ေတးဆို : အဲလက္စ္ & ထြန္းအိျႏၵာဗိုလ္

 

ရင္ထဲ ကိုယ္ခံစားရအခ်ိန္တိုင္းပဲ

ကိုယ္ဖန္တီးမဲ့ဘဝေလး​ထဲ

ေပ်ာ္နိုင္ပါ့မလားခ်စ္သူရယ္

အခ်စ္ေလး ယံုပါအၿမဲတမ္းအတြက္ပါပဲ

သူဖန္တီးမဲ့ဘဝေလးထဲ

ကိုယ္ဟာမင္းရဲ႕အရိပ္လိုပဲကြယ္

မင္း​ေလး၊

ကိုယ့္အတြက္အေကာင္းဆုံးနားလည္လြန္းလို႔

ကိုယ့္ရဲ႕အဆံုးမရွိအခ်စ္ေတြနဲ႕ေပါ့

အၿမဲတမ္းမင္းအနားရွိေနမယ္

မင္း​ေလး၊

ကိုယ့္အတြက္ေပးတဲ့အခ်စ္ေတြနဲ႕ေပါ့

အားလံုးမင္းရဲ႕အခ်စ္နဲ႕လဲလို႔၊

ကိုယ့္ဘဝမင္းနဲ႕ရွိေနခဲ့ ခ်စ္ရသူရယ္

 

ကိုယ့္အနား အခ်ိန္ေတြအားလုံးမင္းမရွိဘဲ

မေနနိုင္ေတာ့လို႔အခ်စ္ေလးေရ

အလိုအပ္ဆံုးက မင္းပါကြယ္

အခ်စ္ေလး၊ ယံုပါေဝးလို႔မျဖစ္နိုင္ဘူး

ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းေတာ့မေနတတ္ဘူး

အၾကင္နာဆံုးေလးသိရဲ႕လားကြယ္

မင္း​ေလး၊

ကိုယ့္အတြက္အေကာင္းဆုံးနားလည္လြန္းလို႔

ကိုယ့္ရဲ႕အဆံုးမရွိအခ်စ္ေတြနဲ႕ေပါ့

အၿမဲတမ္းမင္းအနားရွိေနမယ္

မင္း​ေလး၊

ကိုယ့္အတြက္ေပးတဲ့အခ်စ္ေတြနဲ႕ေပါ့

အားလံုးမင္းရဲ႕အခ်စ္နဲ႕လဲလို႔၊

ကိုယ့္ဘဝမင္းနဲ႕ရွိခ်င္တယ္

ခ်စ္လိုက္တာကြယ္

 

မင္း​ေလး၊

ကိုယ့္အတြက္အေကာင္းဆုံးနားလည္လြန္းလို႔

ကိုယ့္ရဲ႕အဆံုးမရွိအခ်စ္ေတြနဲ႕ေပါ့

အၿမဲတမ္းမင္းအနားရွိေနမယ္

မင္း​ေလး၊

ကိုယ့္အတြက္ေပးတဲ့အခ်စ္ေတြနဲ႕ေပါ့

အားလံုးမင္းရဲ႕အခ်စ္နဲ႕လဲလို႔၊

ကိုယ့္ဘဝမင္းနဲ႕ရွိေနခဲ့

မင္း​ေလး၊

ကိုယ့္အတြက္အေကာင္းဆုံးနားလည္လြန္းလို႔

ကိုယ့္ရဲ႕အဆံုးမရွိအခ်စ္ေတြနဲ႕ေပါ့

အၿမဲတမ္းမင္းအနားရွိေနမယ္

မင္း​ေလး၊

ကိုယ့္အတြက္ေပးတဲ့အခ်စ္ေတြနဲ႕ေပါ့

အားလံုးမင္းရဲ႕အခ်စ္နဲ႕လဲလို႔၊

ကိုယ့္ဘဝမင္းနဲ႕ရွိေနခဲ့

မင္း​ေလး၊

ကိုယ့္အတြက္အေကာင္းဆုံးနားလည္လြန္းလို႔

ကိုယ့္ရဲ႕အဆံုးမရွိအခ်စ္ေတြနဲ႕ေပါ့

အၿမဲတမ္းမင္းအနားရွိေနမယ္ခ်စ္လိုက္တာကြယ္

 

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added