ေႏြးသြားတယ္

Htet Yan

21 Oct 2018

Lyrics

သီခ်င္း - ေႏွးသြားတယ္

ေတးဆို - ထက္ယံ

 

Gravityအျပင္ဘက္ခုန္ထြက္

မင္းေလးတစ္ခ်က္ျပံဳးလိုက္တုိင္း

ငါေႏွးသြားတယ္

သိပ္လွတဲ့သက္တန္႔ၾကီးေတာင္

ေကြးသြားတယ္

 

အားလံုးထက္မင္းက

နန္းဆန္လြန္းလွတယ္

hay ျမင္သူတကာမွင္သက္မွင္သက္

မင္းရည္းစားမင္းသမီးလားလို႔

ေမးၾကတယ္

 

ခ်စ္ဦးညိဳအခ်စ္ဝတၳဳလိုေဆြးရတယ္

ေသြးေၾကာထဲလွည့္ပတ္စီးဝင္

မင္းေပးတဲ့အခ်စ္ကအားအင္

ေဆးေပါင္းခတဲ့ည

ေဆးေပါင္းခတဲ့ည

 

ေဆးေပါင္းခတဲ့ည

ဦးညီထြဋ္ရဲ႕သီခ်င္းထဲကလိုဘဝ

ကံေကာင္းတယ္လို႕ပဲေျပာရမလား

အရာအားလံုးအခုမွထပ္တူက်

အခ်စ္ၾကမ္းလဲမင္းကေနာေၾကထားတယ္

 

မင္းနဲ႕လုိက္တဲ့ဘဲကရွားတယ္

Gravityအျပင္ဘက္ခုန္ထြက္

မင္းေလးတစ္ခ်က္ျပံဳးလိုက္တုိင္း

ငါေႏွးသြားတယ္

သိပ္လွတဲ့သက္တန္႔ၾကီးေတာင္

 

ေကြးသြားတယ္

အားလံုးထက္မင္းက

နန္းဆန္လြန္းလွတယ္

hay ျမင္သူတကာမွင္သက္မွင္သက္

မင္းရည္းစားမင္းသမီးလားလို႔

 

ေမးၾကတယ္

ခ်စ္ဦးညိဳအခ်စ္ဝတၳဳလိုေဆြးရတယ္

ေသြးေၾကာထဲလွည့္ပတ္စီးဝင္

မင္းေပးတဲ့အခ်စ္ကအားအင္

ေဆးေပါင္းခတဲ့ည

ေဆးေပါင္းခတဲ့ည

 

ေဆးေပါင္းခတဲ့ည

ဦးညီထြဋ္ရဲ႕သီခ်င္းထဲကလိုဘဝ

ေဆးေပါင္းခတဲ့ည

မိနစ္တိုင္းစကၠန္႔တုိင္း

မင္းရဲ႕အနားမွာရိွခ်င္လို႔ပါ

 

အရူးတစ္ပိုင္းစိတ္ကူးေတြတုိငး္

အိပ္မက္ေတြတိုင္း

ငါျဖစ္ခ်င္တုိငး္သာျဖစ္ခြင့္ရရင္

စိတ္ရိွတုိင္း

မင္းေလးတစ္ခ်က္ျပံဳးလိုက္တုိင္း

 

ငါေႏွးသြားတယ္

စမ္းေခ်ာင္းမ်ားရပ္တန္႔ျပီးေတာ့

ေငးၾကတယ္

ျမိဳ႕့ျပထက္မင္းက

လတ္ဆတ္လြန္းလွတယ္

 

hay ျမင္သူတကာမွင္သက္မွင္သက္

မင္းရည္းစားမင္းသမီးလားလို႔

ေမးၾကတယ္

ခ်စ္ဦးညိဳအခ်စ္ဝတၳဳလိုေဆြးရတယ္

ေသြးေၾကာထဲလွည့္ပတ္စီးဝင္

 

မင္းေပးတဲ့အခ်စ္ကအားအင္

ေဆးေပါင္းခတဲ့ည

ေဆးေပါင္းခတဲ့ည

ေဆးေပါင္းခတဲ့ည

ဦးညီထြဋ္ရဲ႕သီခ်င္းထဲကလိုဘဝ

 

ေဆးေပါင္းခတဲ့ည

ေဆးေပါင္းခတဲ့ည

အရာအားလံုးအခုမွထပ္တူက်

ဦးညီထြဋ္ရဲ႕သီခ်င္းထဲကလိုဘဝ

ေဆးေပါင္းခတဲ့ည

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added