စိတ္မခ်ဘူး

D Yan, Nant Chit Nadi Zaw

5 Oct 2017

Lyrics

သီခ်င္း - စိတ္မခ်ဘူး

ေတးဆို - Dယံ၊ နန္႕ခ်စ္နဒီေဇာ္

 

ေရေျမျခားလုိ႔ မင္းနဲ႕ေ၀းမွာ

ခဏတာ လြမ္းေနရခ်ိန္မွာ

ရန္ကုန္မွာက်မယ့္ သႀကၤန္ရက္မွာ

ခ်စ္သူ မင္းေပ်ာ္လို႕ေနမလား

ငါ ဟိုအေ၀းက မင္းကို စိတ္မခ်ဘူး စိတ္ပူလို႔ေနတာ

ခေလးရာ

အိပ္မေပ်ာ္ဘူး

ကိုကို မႀကိဳက္တာ မလုပ္ပါဘူး

ဘယ္သူနဲ႕မွမတြဲပါဘူး

သႀကၤန္ရက္မွာ တို႕ေရကစားမယ္

ေရစိုရုံေလးပါ့

အျခားဘဲေလးမ်ားလည္း စိတ္မ၀င္စား

ဟိုေ၀းကခ်စ္သုူလြမ္းေနမွာ

စိတ္ခ်လိုက္ေတာ့

နင္တတ္တယ္ တတ္တယ္ေနာ္

ေၾကြေအာင္ႏႈတ္ခမ္းကေျပာတယ္ေနာ္

အရည္ေပ်ာ္ေတာ့မယ္မင္းရဲ႕အေျပာမွာေမ်ာေနခဲ့သူ ကိုယ္ဘဲေပ့ါ

ရူးရူးမူးမူးခ်စ္မိလို႔ပါ

ရူးရူးမိုက္မိုက္ စိတ္မခ်တာပါ

ကေလးရာ

မလိမ္ပါဘူး မညာပါဘူး

ကိုကိုမႀကိဳက္တာမလုပ္ပါဘူး

ပ်ိဳပ်ိဳႀကိဳက္တာ လုပ္မယ္အခု

စတာပါ စတာပါ အတည္ေျပာတာ

နားလည္ေပးမွာသိထားတယ္

သေဘာထားႀကီးတာ သိထားတယ္

ခ်စ္တုံးႀကီးရယ္

ခ်စ္တုံးႀကီးရယ္

ငါစိတ္မခ်ဘူး

ငါစိတ္မခ်ဘူး

ေရေျမျခားလုိ႔ မင္းနဲ႕ေ၀းမွာ

ခဏတာ လြမ္းေနရခ်ိန္မွာ

ရန္ကုန္မွာက်မယ့္ သႀကၤန္ရက္မွာ

ခ်စ္သူ မင္းေပ်ာ္လို႕ေနမလား

ငါ ဟိုအေ၀းက မင္းကို စိတ္မခ်ဘူး စိတ္ပူလို႔ေနတာ

ခေလးရာ

အိပ္မေပ်ာ္ဘူး

ကိုကို မႀကိဳက္တာ မလုပ္ပါဘူး

ဘယ္သူနဲ႕မွမတြဲပါဘူး

သႀကၤန္ရက္မွာ တို႕ေရကစားမယ္

ေရစိုရုံေလးပါ့

အျခားဘဲေလးမ်ားလည္း စိတ္မ၀င္စား

ဟိုေ၀းကခ်စ္သုူလြမ္းေနမွာ

စိတ္ခ်လိုက္ေတာ့

နင္တတ္တယ္ တတ္တယ္ေနာ္

ေၾကြေအာင္ႏႈတ္ခမ္းကေျပာတယ္ေနာ္

အရည္ေပ်ာ္ေတာ့မယ္မင္းရဲ႕အေျပာမွာေမ်ာေနခဲ့သူ ကိုယ္ဘဲေပ့ါ

ရူးရူးမူးမူးခ်စ္မိလို႔ပါ

ရူးရူးမိုက္မိုက္ စိတ္မခ်တာပါ

ကေလးရာ

မလိမ္ပါဘူး မညာပါဘူး

ကိုကိုမႀကိဳက္တာမလုပ္ပါဘူး

ပ်ိဳပ်ိဳႀကိဳက္တာ လုပ္မယ္အခု

စတာပါ စတာပါ အတည္ေျပာတာ

နားလည္ေပးမွာသိထားတယ္

သေဘာထားႀကီးတာ သိထားတယ္

ခ်စ္တုံးႀကီးရယ္

ခ်စ္တုံးႀကီးရယ္

နင္တတ္တယ္ တတ္တယ္ေနာ္

ေၾကြေအာင္ႏႈတ္ခမ္းကေျပာတယ္ေနာ္

အရည္ေပ်ာ္ေတာ့မယ္မင္းရဲ႕အေျပာမွာေမ်ာေနခဲ့သူ ကိုယ္ဘဲေပ့ါ

ရူးရူးမူးမူးခ်စ္မိလို႔ပါ

ရူးရူးမိုက္မိုက္ စိတ္မခ်တာပါ

ကေလးရာ

မလိမ္ပါဘူး မညာပါဘူး

ကိုကိုမႀကိဳက္တာမလုပ္ပါဘူး

ပ်ိဳပ်ိဳႀကိဳက္တာ လုပ္မယ္အခု

စတာပါ စတာပါ အတည္ေျပာတာ

နားလည္ေပးမွာသိထားတယ္

သေဘာထားႀကီးတာ သိထားတယ္

ခ်စ္တုံးႀကီးရယ္

ခ်စ္တုံးႀကီးရယ္

ငါစိတ္မခ်ဘူး

ခ်စ္တုံးႀကီးရယ္

ငါစိတ္မခ်ဘူး

ခ်စ္တုံးႀကီးရယ္

ငါစိတ္မခ်ဘူး

ခ်စ္တုံးႀကီးရယ္

ခ်စ္တုံးႀကီးရယ္

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added