ခရီးသည္

Chit Thu Wai

13 Feb 2019

singleDetail_lyrics_title

သီခ်င္း - ခရီးသည္

ေတးဆို - ခ်စ္သုေ၀

 

အခ်ိန္နဲ႔ေမာင္းတဲ့ရထားႀကီးထက္မွာေတာ့

တိမ္ေတြစီးၿပီးခရီးတစ္ခုသြားသလိုေပါ့

ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္လူ႔ဘ၀ထဲကို

တစ္ေခါက္အလည္ေရာက္ခဲ့တယ္

အခ်ိန္ေတြၾကားထဲစီးဆင္းလိုက္ပါဆဲ

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေလးပဲ ႀကိဳးစားအသက္ရွင္တယ္

အရာရာအားလံုး အရိုးသားဆံုး

စိတ္ထဲေတြးရင္းနဲ႔

မိုးေဆာင္းေႏြရယ္ေျပာင္းတယ္

အက်ိဳးအေၾကာင္းေတြရယ္မသိလည္းပဲ

အဆိုးအေကာင္းေတြရယ္ႀကံဳဦးမယ္

အလွမ္းေ၀းတဲ့

လမ္းေလးထဲက

အိုခရီးသည္

မိုင္တိုင္မ်ားကေရွ႕ကဆီးႀကိဳဆဲ

ၾကာေတာ့သမိုင္းေလးျဖစ္လို႔သြားမွာပဲကြယ္

လူသိမမ်ားလည္းေအးေဆးေလးပါကြယ္

ကိုယ္တတ္စြမ္းသေလာက္ေလးပဲ

ကမာၻကိုေပးဆပ္ထားရင္းနဲ႔

မိုးေဆာင္းေႏြရယ္ေျပာင္းတယ္

အက်ိဳးအေၾကာင္းေတြရယ္မသိလည္းပဲ

အဆိုးအေကာင္းေတြရယ္ႀကံဳဦးမယ္

အလွမ္းေ၀းတဲ့

လမ္းေလးထဲက

အိုခရီးသည္

ကိုယ္တတ္စြမ္းသေလာက္ေလးပဲ

ကမာၻကိုေပးဆပ္ထားရင္းနဲ႔

မိုးေဆာင္းေႏြရယ္ေျပာင္းတယ္

အက်ိဳးအေၾကာင္းေတြရယ္မသိလည္းပဲ

အဆိုးအေကာင္းေတြရယ္ႀကံဳဦးမယ္

အလွမ္းေ၀းတဲ့

လမ္းေလးထဲက

မိုးေဆာင္းေႏြရယ္ေျပာင္းတယ္

အက်ိဳးအေၾကာင္းေတြရယ္မသိလည္းပဲ

အဆိုးအေကာင္းေတြရယ္ႀကံဳဦးမယ္

အလွမ္းေ၀းတဲ့

လမ္းေလးထဲက

အိုခရီးသည္

အလွမ္းေ၀းတဲ့

လမ္းေလးထဲက

အိုခရီးသည္

အိုခရီးသည္

လမ္းေလးထဲက

အိုခရီးသည္

လမ္းေလးထဲက

အိုခရီးသည္

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
jooxPlayer_playQuery_title

jooxPlayer_noSongAdded_title