ေမာင့္အခ်စ္ဦး

Nwet Yin Win, Htet Yan, Thar Thar

21 Oct 2018

Lyrics

သီခ်င္း - ေမာင့္အခ်စ္ဦး

ေတးဆို - ထက္ယံ၊ ႏြဲ႕ယဥ္ဝင္း

 

သူလည္မလိုလိုဟန္နဲ႕

တစ္ခါတေလဆိုဥာဏ္နည္း

ကိုလူလည္ရယ္

မ်က္လံုးေလးကလည္ကလည္

ႏွင္ရင္ေတာင္ထြက္မသြား

 

သူဒီနားေလးတဝဲလည္လည္

သူအၾကိမ္ၾကိမ္ခါခါလိမ္သမွ်

မပီမျပင္အထာမက်

ခန္႔မွန္းရသိပ္လြယ္တယ္

သူဝန္မခံခ်င္ေပမယ့္

 

ဒါေတြဟာသိပ္မဆန္းၾကယ္

ေမာင္ရယ္တကယ္ခ်စ္ရဲ႕လားလဲမသိပါဘူးohh

သူေျပာတာႏွစ္ေယာက္မရိွပါဘူးတဲ့ကြယ္

ေန႔တုိင္းဒီတစ္ေယာက္နဲ႔တင္ရူး

ေမာင့္အခ်စ္ဦး

 

သူေျပာတာေမာင့္အခ်စ္ဦး

သူေျပာတာေမာင့္အခ်စ္ဦး

ခ်စ္ေတာ့ခ်စ္တယ္လုပ္လုိက္

ခ်စ္ေတာ့ခ်စ္တယ္လုပ္လုိက္

သိပ္သိပ္ခ်စ္တာသိသိရက္နဲ႔

 

တုတ္တုတ္မလွုပ္ေအာင္ခ်ဳပ္လိုက္

ခ်စ္ေတာ့ခ်စ္တယ္လုပ္လုိက္

ခ်စ္ေတာ့ခ်စ္တယ္လုပ္လုိက္La La La

သူလည္မလိုလိုဟန္နဲ႕

တစ္ခါတေလဆိုဥာဏ္နည္း

 

ကိုလူလည္ရယ္

မ်က္လံုးေလးကလည္ကလည္

ႏွင္ရင္ေတာင္ထြက္မသြား

သူဒီနားေလးတဝဲလည္လည္

သူအၾကိမ္ၾကိမ္ခါခါလိမ္သမွ်

 

မပီမျပင္အထာမက်

ခန္႔မွန္းရသိပ္လြယ္တယ္

သူဝန္မခံခ်င္ေပမယ့္

ဒါေတြဟာသိပ္မဆန္းၾကယ္

တကယ္ခ်စ္ရဲ႕လားလဲမသိပါဘူးohh

 

သူေျပာတာႏွစ္ေယာက္မရိွပါဘူးတဲ့ကြယ္

ေန႔တုိင္းဒီတစ္ေယာက္နဲ႔တင္ရူး

ေမာင့္အခ်စ္ဦး

သူေျပာတာေမာင့္အခ်စ္ဦး

သူေျပာတာေမာင့္အခ်စ္ဦး

 

ခ်စ္ေတာ့ခ်စ္တယ္လုပ္လုိက္

ခ်စ္ေတာ့ခ်စ္တယ္လုပ္လုိက္

သိပ္သိပ္ခ်စ္တာသိသိရက္နဲ႔

တုတ္တုတ္မလွုပ္ေအာင္ခ်ဳပ္လိုက္

ခ်စ္ေတာ့ခ်စ္တယ္လုပ္လုိက္

 

ခ်စ္ေတာ့ခ်စ္တယ္လုပ္လုိက္La La La

ေန႔တုိင္းဒီတစ္ေယာက္နဲ႔တင္ရူး

ေမာင့္အခ်စ္ဦး

သူေျပာတာေမာင့္အခ်စ္ဦး

သူေျပာတာေမာင့္အခ်စ္ဦး

သူေျပာတာေမာင့္အခ်စ္ဦး

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added