တာ၀န္အရ

Wyne Lay

1 Aug 2018

Lyrics

သီခ်င္း - တာဝန္အရ

ေတးဆို - ဝိုင္းေလး

 

ေနလို႕ေရာ ေကာင္းရဲ့လား

အရင္လိုေရာ ခ်စ္ရဲ႕လား

အရင္လိုမ်ိဳးမေတြ႕တဲ့အခါ

ပူညံပူညံမင္းစကား

နည္းနည္းေလးေတာ့ လြမ္းမိသား

အျပင္မွာအရမ္းေအးေနလား

အခ်ိန္ရွိတိုင္းသတိရပါ

အရင္လိုမ်ိဳးမေတြ႕တဲ့အခါ

ဘာဘာညာညာဇယားမ်ား

ညဘက္လမ္းေလွ်ာက္မထြက္နဲ႕ကြာ

အခ်ိန္မွန္ေတာ့

အိပ္ယာနိွဳး မင္းစာပို႕

ငါ့ကိုလြမ္းတဲ့အေျကာင္းေတြ

ဖုန္းဆက္ပါ

တစ္ခါတေလ အိပ္မရတာမ်ိဳးရွိရင္

ငါ့ရဲ့ဓာတ္ပံုေလးကို

နင္ခိုး နမ္းပါ

အခ်ိန္မွန္ေတာ့ လြမ္းပါဦး

အလုပ္ေတြရွဳပ္ေနလည္း

အိမ္မက္ထဲေတာ့ မက္လိုက္ပါ

သတိရရ မရရ ပါ

တာဝန္အရေတာ့လြမ္းေပးပါ

ေနလို႕ေရာ ေကာင္းရဲ့လား

အဆင္ေျပလား မေမးနဲ႔ကြာ

အရင္လိုမ်ိဳးမေတြ႕တဲ့အခါ

ပူညံပူညံမင္းစကား

နည္းနည္းေလးေတာ့ လြမ္းမိသား

အျပင္မွာအရမ္းေအးေနလား

အခ်ိန္ရွိတိုင္းသတိရပါ

ဒီလိုမ်ိဳးမေတြ႕တဲ့အခါ

ဘာဘာညာညာဇယားမ်ား

ညဘက္လမ္းေလွ်ာက္မထြက္နဲ႕ကြာ

အခ်ိန္မွန္ေတာ့

အိပ္ယာနိွဳး မင္းစာပို႕

ငါ့ကိုလြမ္းတဲ့အေျကာင္းေတြ

ဖုန္းဆက္ပါ

တစ္ခါတေလ အိပ္မရတာမ်ိဳးရွိရင္

ငါ့ရဲ့ဓာတ္ပံုေလးကို

နင္ခိုး နမ္းပါ

အခ်ိန္မွန္ေတာ့ လြမ္းပါဦး

အလုပ္ေတြရွဳပ္ေနလည္း

အိမ္မက္ထဲေတာ့ မက္လိုက္ပါ

သတိရရ မရရ ပါ

တာဝန္အရေတာ့လြမ္းေပးပါ

အခ်ိန္မွန္ေတာ့

အိပ္ယာနိွဳး မင္းစာပို႕

ငါ့ကိုလြမ္းတဲ့အေျကာင္းေတြ

ဖုန္းဆက္ပါ

တစ္ခါတေလ အိပ္မရတာမ်ိဳးရွိရင္

ငါ့ရဲ့ဓာတ္ပံုေလးကို

နင္ ခိုး နမ္းပါ

အခ်ိန္မွန္ေတာ့ လြမ္းပါဦး

အလုပ္ေတြရွဳပ္ေနလည္း

အိမ္မက္ထဲေတာ့ မက္လိုက္ပါ

သတိရရ မရရ ပါ

တာဝန္အရေတာ့လြမ္းေပးပါ

သတိရရ မရရ ပါ

တာဝန္အရေတာ့လြမ္းေပးပါ

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added