ျပန္သိမ္းထားမယ္

Athen Cho Swe

3 Jan 2012

Lyrics

သီခ်င္း- ၿပန္သိမ္းထားမယ္

ေတးဆို- ေအသင္ခ်ိဳေဆြ

 

ကိုယ့္ကို အခ်စ္ေလးေတြ ၿပန္ေပးအံုး

မလိုခ်င္ရင္လည္းရွိပါေစ သိမ္းထားမယ္ေလ

ကိုယ့္ဆီမွာ ၿပန္ယူၿပီးသိမ္းထား

ကိုယ္ဒီလိုမထင္လို႕ အခ်စ္ေတြကိုေပးမိတာပါ

မိန္းကေလးဘက္ကခ်စ္တာကို

အေရးလည္းမစိုက္ေတာ့စိတ္နာတယ္

ရွင္ေလတန္ဖိုးမထားတာေတြ ၾကာလာေလ

ပိုသိလာ ေပးမိတဲ့အခ်စ္ေတြကို

တစ္ခ်က္ေလာက္ဂရုစိုက္လာရင္

၀မ္းနည္းေအာင္အၿမဲလုပ္ခဲ့တာေတြ

ကိုယ္ခြင့္လြွင့္နိုင္ပါတယ္

 

အခ်စ္ဆိုတာ အသြားအၿပန္ အယူအဆနဲ႕

မွန္လိုအရိပ္မ်ားတံု႕ၿပန္တာ ၾကားဖူးပါတယ္

ကဗ်ာဆရာမ်ားဖြဲ႕သလို...

ကိုယ္ဟာေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ပံုထားမိေနတယ္

မိန္းကေလးဘက္ကခ်စ္တာကို

အေရးလည္းမစိုက္ေတာ့စိတ္နာတယ္

ရွင္ေလတန္ဖိုးမထားတာေတြ ၾကာလာေလ

ပိုသိလာ ေပးမိတဲ့အခ်စ္ေတြကို

တစ္ခ်က္ေလာက္ဂရုစိုက္လာရင္

၀မ္းနည္းေအာင္အၿမဲလုပ္ခဲ့တာေတြ

ကိုယ္ခြင့္လြွတ္နိုင္ပါတယ္

 

အခုေတာ့ ရွင္မလြယ္ပါလား

တစ္ဖက္သတ္ဆန္လြန္း ကိုယ္ကပဲခ်စ္ေန

ကိုယ့္ကိုေရာင္ၿပန္ေတာင္မဟပ္ခဲ့ ရွက္မိၿပီ

ဒီလိုေတာ့မၿဖစ္သင့္ပါဘူး မလိုခ်င္လည္းေပးပါ

ကိုယ္ၿပန္ေတာင္းပန္....ေတြ ေ၀ သလား...

အခ်စ္ကိုဒီလိုေတာ့ ပစ္မထားဘူး

မလိုခ်င္ရင္လည္းရွိပါေစ သိမ္းထားမယ္ေလ

မိန္းကေလးဘက္ကခ်စ္တာကို

အေရးလည္းမစိုက္ေတာ့ စိတ္နာတယ္

ရွင္ေလတန္ဖိုးမထားတာေတြ ၾကာလာေလ

ပိုသိလာ ေပးမိတဲ့အခ်စ္ေတြကို

တစ္ခ်က္ေလာက္ဂရုစိုက္လာရင္

၀မ္းနည္းေအာင္အၿမဲလုပ္ခဲ့တာေတြ

ကိုယ္ခြင့္လြွတ္နိုင္ပါတယ္

 

မိန္းကေလးဘက္ကခ်စ္တာကို

အေရးလည္းမစိုက္ေတာ့ စိတ္နာတယ္

ရွင္ေလတန္ဖိုးမထားတာေတြ ၾကာလာေလ

ပိုသိလာ ေပးမိတဲ့အခ်စ္ေတြကို

တစ္ခ်က္ေလာက္ဂရုစိုက္လာရင္

၀မ္းနည္းေအာင္အၿမဲလုပ္ခဲ့တာေတြ

ကိုယ္ခြင့္လြွတ္နိုင္ပါတယ္

ဟား.....ဟာ........ဟား.....ဟာ...ဟားဟာ

ေတြေ၀သလားအခုမွ...ဟားဟာ

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added