အိပ္မက္

ChanMyae MgCho

28 Feb 2019

Lyrics

သီခ်င္း း အိပ္မက္

ေတးဆို း ခ်မ္းေျမ႕ေမာင္ခ်ိဳ ၊ ေတးေရး း ေဝၾကီး

 

မင္းျဖစ္ခ်င္တာေတြမင္းေတာင္းဆိုတာေလး

ငါဘာဆိုဘာတခုမွမျဖည္႔ဆည္းေပးႏိုင္

မင္းလုပ္ခ်င္တာေတြမင္းေလွ်ာက္ခ်င္တဲ႔လမ္း

အဆင္မေျပမွဳရဲ႕အိမ္မက္ထဲကမႏိုးႏိုင္

တကယ္ဆုိငါဟာနင္႔အတြက္အမိွုက္လိုပဲ

အဆင္ေျပသလိုသာစြန္႔ပစ္ခဲ႔ပါေတာ႔

 

ခ်စ္သူေရငါအျမဲတမ္းလြမ္းေနပါတယ္

ေနသားမက်ေသးတဲ႕ငါ႔တေယာက္ထဲ

လြင္႔ပစ္ထားရစ္ခဲ႔တယ္ခ်စ္သူရယ္

ငါမင္းအတြက္အမိွုက္လုိပါပဲ

နင္ပစ္ခ်ခဲ႔တဲ႔အတိုင္းငါေနရစ္

အိမ္မက္မက္ေနမယ္ အိမ္မက္လိုပဲ

 

မင္းျဖစ္ခ်င္တာေတြမင္းေတာင္းဆိုတာေလး

ငါဘာဆိုဘာတခုမွျဖည္႔ဆည္းဖို႔မတတ္ႏိုင္

မင္းလုပ္ခ်င္တာေတြမင္းသြားခ်င္တဲ႔လမ္း

အဆင္မေျပမွုရဲ႕အိမ္မက္ထဲကမႏိုးႏုိင္

တကယ္ဆိုငါဟာနင္႔အတြက္အဆိပ္ပါပဲ

အဆင္ေျပသလိုသာစြန္႔ပစ္ခဲ႔ပါေတာ႔

 

ခ်စ္သူေရငါအျမဲတမ္းလြမ္းေနပါတယ္

ေနသားမက်ေသးတဲ႕ငါ႔တေယာက္ထဲ

လြင္႔ပစ္ထားရစ္ခဲ႔တယ္ခ်စ္သူရယ္

ငါမင္းအတြက္အမိွုက္လုိပါပဲ

နင္ပစ္ခ်ခဲ႔တဲ႔အတိုင္းငါေနရစ္

အိမ္မက္မက္ေနမယ္ အိမ္မက္လိုပဲ

 

 

နင္ဟာအၾကိမ္ၾကိမ္ရက္စက္ခဲ႔တာ

ငါမွာေနာင္တမရိွ

ဒဏ္ရာေတြကိုသတိရရင္သတိရေနရင္း

အရွဳံးေပးလုိက္ပါတယ္

အျမဲတမ္းလြမ္းေနပါတယ္

ေနသားမက်ေသးတဲ႕ငါ႔တေယာက္ထဲ

လြင္႔ပစ္ထားရစ္ခဲ႔တယ္

ခ်စ္သူရယ္ငါမင္းအတြက္အမိွုက္လုိပါပဲ

နင္ပစ္ခ်ခဲ႔တဲ႔အတိုင္းငါေနရစ္

အိမ္မက္မက္ေနမယ္ အိမ္မက္လိုပဲ

ေရး...

နင္ပစ္ခ်ခဲ႔တဲ႔အတိုင္းငါေနရစ္

အိမ္မက္မက္ေနမယ္ အိမ္မက္လိုပဲ

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added