မဆံုေသာလမ္း

Saw Htet Naing Soe

21 Feb 2019

Lyrics

သီခ်င္း း မဆံုေသာလမ္း

ေတးဆို း ေစာထက္ႏိူင္စိုး

 

 

မဆံုေသာလမ္း မင္းပဲေရြးခ်ယ္သြားၿပီး က်န္ေနသူကအရူးမီး

ေဟးး လွည့္ၾကည့္ဦး

ေနာက္ဆံုးႏူတ္ဆက္စကား နင္ထားခဲ့တဲ့အလြမ္း

က်န္ခဲ့မွေတာ့ ေမ့ပစ္လိုက္စမ္း ငါတို႔၂ေယာက္ရဲ႕႔အခ်စ္ ဆိတ္ကြယ္သြားခ်ိန္

ငါမသိခဲ့လိုက္ဖူး မင္းရဲ႕အခ်စ္ဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္မ်ားလည္း

ကိုေနာက္ဆံုးအျဖစ္ မင္းရဲ႕အျပံဳးမ်ားစြာ ျမင္ေနပါရေစ

အခုေဝးခဲ့ၾကၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ေတြ႔ရဖို႔မေရရာၿပီမို႕

မဆံုေသာလမ္း မင္းပဲေရြးခ်ယ္သြားၿပီး က်န္ေနသူကအရူးမီး

ေဟးး လွည့္ၾကည့္ဦး မဆံုခ်င္ဘူး အလြမ္းနဲ႕မင္းဘဝအတြက္ခ်န္ခဲ့

မ ဆံု ေသာ လမ္းး

အတူေရးခဲ့တဲ့အခ်စ္ ဒဏ္ရာရုပ္ၾကြင္းနဲ႔ ရင္ကိုလာရိုက္ခတ္

ပါးထက္ကစီးတဲ့ျမစ္ ခ်ိဳျမိန္တဲ့အနမ္း တစ္ခ်ိန္ကအိပ္မက္ျဖစ္ၿပီ

မင္းေပးခဲ့တဲ့အခ်စ္က ေအးျမျခင္းအေနာက္က အလြမ္းသင့္ေသာမီး

ကိုေနာက္ဆံုးအျဖစ္ မင္းရဲ႕အျပံဳးမ်ားစြာ ျမင္ေနပါရေစ

အခုေဝးခဲ့ၾကၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ေတြ႔ရဖို႔မေရရာၿပီမို႕

မဆံုေသာလမ္း မင္းပဲေရြးခ်ယ္သြားၿပီး က်န္ေနသူကအရူးမီး

ေဟးး လွည့္ၾကည့္ဦး မဆံုခ်င္ဘူး အလြမ္းနဲ႕မင္းဘဝအတြက္ခ်န္ခဲ့

မ ဆံု ေသာ လမ္းး မ ဆံု ေသာ လမ္း

ကိုေနာက္ဆံုးအျဖစ္ မင္းရဲ႕အျပံဳးမ်ားစြာ ျမင္ေနပါရေစ

အခုေဝးခဲ့ၾကၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ေတြ႔ရဖို႔မေရရာၿပီေဟ့...

မဆံုေသာလမ္း မင္းပဲေရြးခ်ယ္သြားၿပီး က်န္ေနသူကအရူးမီး

ေဟးး လွည့္ၾကည့္ဦး မဆံုခ်င္ဘူး အလြမ္းနဲ႕မင္းဘဝအတြက္ခ်န္ခဲ့

မ ဆံု ေသာ လမ္း

မဆံုေသာလမ္း မင္းပဲေရြးခ်ယ္သြားၿပီး က်န္ေနသူကအရူးမီး

ေဟးး လွည့္ၾကည့္ဦး မဆံုခ်င္ဘူး အလြမ္းနဲ႕မင္းဘဝအတြက္ခ်န္ခဲ့

မ ဆံု ေသာ လမ္းး မ ဆံု ေသာ လမ္း

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added