အိပ္မက္လားအျဖစ္အပ်က္လား

Zin Bo Htet

22 Feb 2019

Lyrics

သီခ်င္း - အိပ္မက္လား အျဖစ္အပ်က္လား

ေတးဆို - ဇင္ဘိုထက္

 

စကားလံုးမ်ားလိုရာ ႏႈတ္ခမ္းေလးလႈပ္လိုက္တိုင္း

႐ုန္းထြက္မရခဲ့ငါဟာ မင္းရဲ႕လွည့္ကြက္ေတြထဲ

ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ႐ွိတဲ့ေဝဒနာ ဒီမ်ွနဲ႔ရပ္ပါေတာ့

ငါ့ရဲ႕ဘဝရဲ႕အရာရာမင္းေလးတစ္ေယာက္ထဲကိုပဲ

အေျခေနမဲ့ငါ့အလြမ္းအျပံဳးမဲ့နင္ရက္စက္တာပဲ

မေရရာအဆံုးသတ္မလွတဲ့လမ္းက်ဥ္းေလးထဲဝယ္

ငါတစ္ေယာက္တည္းကိုပဲ အျမဲတမ္းနင္ခ်စ္သြားမယ္ဆို

ဟန္ေဆာင္စကားလံုးမ်ားနဲ႔ ငါ့ဘက္တစ္ခ်က္မၾကည့္ခဲ့

တစ္ခ်ိန္မွာလမ္းခဲြရမယ္

ေမ်ွာ္လင့္မထားခဲ့ဘူးကြယ္

အိပ္မက္လား အျဖစ္အပ်က္လားငါမသိႏိုင္တယ္

ခ်စ္ခဲ့ဖူးတဲ့အခ်ိန္ေတြျပန္သတိရေပးပါလား

အတူသြားခဲ့ဖူးတဲ့ေနရာ နင္ေမ့လို႔သြားၿပီလား

မင္းအေၾကာင္းေတြးရင္းရင္မွာ ဆို႔နင့္တက္လာတယ္

အရမ္းခ်စ္ခဲ့လို႔ငါပိုခံစားရတာပဲ

အေျခေနမဲ့ငါ့အလြမ္းအျပံဳးမဲ့နင္ရက္စက္တာပဲ

မေရရာအဆံုးသတ္မလွတဲ့လမ္းက်ဥ္းေလးထဲဝယ္

ငါတစ္ေယာက္တည္းကိုပဲ အျမဲတမ္းနင္ခ်စ္သြားမယ္ဆို

ဟန္ေဆာင္စကားလံုးမ်ားနဲ႔ ငါ့ဘက္တစ္ခ်က္မၾကည့္ခဲ့

တစ္ခ်ိန္မွာလမ္းခဲြရမယ္

ေမ်ွာ္လင့္မထားခဲ့ဘူးကြယ္

အိပ္မက္လား အျဖစ္အပ်က္လားငါမသိႏိုင္တယ္

ငါေလမင္းနဲ႔နီးခ်င္လည္း

ေပါင္းစပ္ခြင့္မရေတာ့လို႔

ကိုယ္တိုင္ပ်ိဴ းထားတဲ့အိမ္ေလး ၿပိဳလဲ

အေျခေနမဲ့ငါ့အလြမ္းအျပံဳးမဲ့နင္ရက္စက္တာပဲ

မေရရာအဆံုးသတ္မလွတဲ့လမ္းက်ဥ္းေလးထဲဝယ္

ငါတစ္ေယာက္တည္းကိုပဲ အျမဲတမ္းနင္ခ်စ္သြားမယ္ဆို

ဟန္ေဆာင္စကားလံုးမ်ားနဲ႔ ငါ့ဘက္တစ္ခ်က္မၾကည့္ခဲ့

တစ္ခ်ိန္မွာလမ္းခဲြရမယ္

ေမ်ွာ္လင့္မထားခဲ့ဘူးကြယ္

အိပ္မက္လား အျဖစ္အပ်က္လားငါမသိႏိုင္တယ္

တစ္ခ်ိန္မွာလမ္းခဲြရမယ္

ေမ်ွာ္လင့္မထားခဲ့ဘူးကြယ္

အိပ္မက္လား အျဖစ္အပ်က္လား

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added