လမ္း

Phyu Phyu Kyaw Thein, Cobra

10 Feb 2019

Lyrics

သီခ်င္း း လမ္း

ေတးဆို း ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း၊ Cobra

 

ယံုၾကည္မူအျပည့္နဲ႔ အခုိင္မာဆံုးတြဲလက္

အတူေလွ်ာက္လွမ္းၾကမယ့္ ဘ၀ရဲ ႔ ဒီခရီး

ငါတို႔မခြဲဘဲ အျမဲတမ္း ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ေျခလွမ္း

အို.. ေတြးထားတဲ့ တို႔ရဲ ႔အနာဂတ္လွဖို႔

ငါေလ ၾကိဳးစားသြားမွာပါ

မေ၀းေတာ့တဲ့ တို႔ႏွစ္ေယာက္ရည္မွန္းထားတဲ့

ဘ၀ေလး ... တစ္ေန႔ေရာက္မယ္ေဟ့

ၾကံဳလာတဲ့ ဒုကၡ ရင္ဆိုင္ဖို႔အတြက္က

ငါေလ အျမဲတမ္းအသင့္ျပင္ထားတယ္

ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ေနာက္လွည့္ဖို႔အေၾကာင္းေတာ့ မရွိခဲ့ဘူး

စိတ္ခ်ပါ ငါ့အတြက္ နင္မေတြးနဲ႔

ဘာေတြျဖစ္ျဖစ္ မင္းနဲ႔မခြဲ

မေ၀းေတာ့တဲ့ တို႔ႏွစ္ေယာက္ ရည္မွန္းထားတဲ့ ဘ၀ေလး

တစ္ေန႔ .... တစ္ေန႔ေန႔ေတာ့ ေရာက္ရမယ္ေဟ့

အဆံုးမရွိတဲ့ အျပံဳးမ်ားနဲ႔ ဘ၀ေတြကို ငါနဲ႔မင္းအတူတူ

ရည္ရြယ္ကာ အတူေလွ်ာက္ခဲ့

လမ္း... မျငိဳးႏြမ္းဘဲ အခ်စ္တို႔နဲ႔ လန္းေနတဲ့

အိုး... ပန္းမ်ားနဲ႔ခင္းထားတဲ့ လမ္းေတြအေပၚ

အတူတူေလွ်ာက္ခ်င္တယ္

ရည္ရြယ္တဲ့စိတ္ကူးေလး

တစ္ေန႔ေရာက္မယ္ေဟ့

ကမာၻေျမၾကီးရဲ ႔အလွ ၾကင္နာသူမင္းရွိမွ

အရာရာအားလံုးျပည့္စံုသြားမယ္

ငါနဲ႔မင္း စိတ္ကူးသမွ် အားလံုးထပ္တူက်တယ္

စိတ္ခ်ပါ ငါ့အတြက္ နင္မေတြးနဲ႔

ဘာေတြျဖစ္ျဖစ္ မင္းနဲ႔မခြဲ

မေ၀းေတာ့တဲ့ တို႔ႏွစ္ေယာက္ ရည္မွန္းထားတဲ့ ဘ၀ေလး

တစ္ေန႔ေရာက္မယ္ေဟ့

တစ္ေန႔.... တစ္ေန႔ေန႔ေတာ့ေရာက္ရမယ္ေဟ့

အဆံုးမရွိတဲ့ အျပံဳးမ်ားနဲ႔ ဘ၀ေတြကို ငါနဲ႔မင္းအတူတူ

ရည္ရြယ္ကာ အတူေလွ်ာက္ခဲ့

လမ္း... မျငိဳးႏြမ္းဘဲ အခ်စ္တို႔နဲ႔ လန္းေနတဲ့

အိုး... ပန္းမ်ားနဲ႔ခင္းထားတဲ့ လမ္းေတြအေပၚ

အတူတူေလွ်ာက္ခ်င္တယ္

ရည္ရြယ္တဲ့စိတ္ကူးေလး

တစ္ေန႔... တစ္ေန႔ေန႔ေတာ့ေရာက္ရမယ္ေဟ့

အဆံုးမရွိတဲ့ အျပံဳးမ်ားနဲ႔ ဘ၀ေတြကို ငါနဲ႔မင္းအတူတူ

ရည္ရြယ္ကာ အတူေလွ်ာက္ခဲ့

လမ္း... မျငိဳးႏြမ္းဘဲ အခ်စ္တို႔နဲ႔ လန္းေနတဲ့

အိုး... ပန္းမ်ားနဲ႔ခင္းထားတဲ့ လမ္းေတြအေပၚ

အတူတူေလွ်ာက္ခ်င္တယ္

ရည္ရြယ္တဲ့စိတ္ကူးေလး.... ေရးး ေရ

တစ္ေန႔ေရာက္မယ္ေဟ့

တစ္ေန႔ေရာက္မယ္ေဟ့....

တစ္ေန႔ေရာက္မယ္ေဟ့...

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added