ပူစီေဘာင္း

the REASONABILISTS

31 Aug 2018

Lyrics

သီခ်င္း - ပူစီေဘာင္း

ေတးဆို - REASONABALISTS

 

မင္းရွိတဲ့ အရပ္က ငါနဲ႔ဆန္႔က်င္ဖက္

တိမ္လိုေလလို လြင့္ေျမာခ်င္

မင္းေပးတဲ့ အေတြးမ်ားထဲက

အ၀ါေရာင္ေနၾကာပန္း

သာယာေသာ မနက္ေတြဆီ

( ပူစီေဘာင္း )

မင္းျငီးတဲ့ ေတးသြားမ်ားက

အလြမ္းေရာင္ျခယ္

ကဗ်ာေတြစာေတြ ငါမသိခ်င္

မင္းေျပာတဲ့ စကားမ်ားထဲက

အၾကင္နာေရာင္ျခည္သမ္း

ၾကယ္မစံုေသာ ညေတြဆီ

( ပူစီေဘာင္း )

မင္းရွိတဲ့ အရပ္ကို ေျခစံုလွည့္

မင္းရွိတဲ့ ဘက္ကုိ ေလအဟုန္နဲ႔

မင္းရွိတဲ့ အရပ္ကို ေျခစံုလွည့္

မင္းရွိတဲ့ ဘက္ကုိ ေလအဟုန္နဲ႔

( ပူစီေဘာင္း )

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added