အသဲကိုခြဲတဲ့မိုး (Y3llO Remix)

JCZ, Doublej, Y3llO

25 Jan 2018

Lyrics

သီခ်င္း - အသဲကြဲခြဲတဲ႔မိုး (Y3llO Remix)

ေတးဆို - JCZ,Doublej,Y3llO

 

အသဲကိုခြဲတဲ့မိုး

အၿမဲရြာသြန္းေနလို႔

မိုးသည္းတာရပ္တန္႔ေပးပါဦး

ေျဖရွင္းခ်က္ေတြနားေထာင္ေပးပါဦး

နားေထာင္ေပးပါဦး

အၾကင္နာမဲ့ေသာစကားေတြစီက

နင္ေလရက္စက္

ရင္မွာခ်ည္ထားတဲ့

ၾကဳိးေတြဖယ္နာက်င္ကာအဆက္ျဖတ္

အသဲကိုခြဲတဲ့မိုး

ရပ္တန္႔ေပးပါဦး

အမွားတစ္ခုကိုေထာက္ျပပီးေတာ႔

ငါ့အနာဂတ္ကိုဖ်က္ဆီးခဲ့

နင္ခြင့္မလႊတ္ေပးႏိုင္ဘူးလား

ငါ့ဘက္ကိုျပန္ၾကည့္လွည့္

ဒီမ်က္လုံးေတြေအာက္

ဝပ္လဲျပဳိသြားမွာေၾကာက္

နင္ခြင့္လႊတ္ေပးခ်ိန္ထိ

စိတ္ရွည္လက္ရွည္ငါေစာင့္မယ္

မိုးေရထဲမွာခ်စ္တယ္ၾကဳိက္တယ္ေျပာခဲ့

အခုထိမိုးေရထဲမွာ

ေတြးေနေဆြးေနေဝးေနေျပးေနတုန္းပဲ

ပကာသနေတြဖက္တဲ့

ကာလေတြျဖတ္ခဲ့

အခ်စ္နဲ႔ကင္းေဝးသြားမွာေၾကာက္တယ္

အခုေတာ႔မိုးေရထဲမွာတစ္ေယာက္တည္း

အသဲကိုခြဲတဲ့မိုး

အၿမဲရြာသြန္းေနလို႕

မိုးသည္းတာရပ္တန္႔ေပးပါဦး

ေျဖရွင္းခ်က္ေတြနားေထာင္ေပးပါဦး

နားေထာင္ေပးပါဦး

အၾကင္နာမဲ့ေသာစကားေတြစီကာ

နင္ေလရက္စက္

ရင္မွာခ်ည္ထားတဲ့

ၾကဳိးေတြဖယ္နာက်င္ကာအဆက္ျဖတ္

အသဲကိုခြဲတဲ့မိုး

ရပ္တန္႔ေပးပါဦး

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added