ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအိမ္

Chaw Nge3 Mar 2017
Lyrics

သီခ်င္း- ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအိမ္

ေတးဆို- ေခ်ာငယ္

 

ေမ်ွာ္လင့္တဲ့ အိမ္ေလးရယ္

ေလထဲပဲ ေဆာက္မိသလား

ဒီအလြမ္း က မ်က္၀န္းမွာ

ခိုနားရင္းေျကြက်တယ္

ျကယ္ေတြထိုင္ျကည့္ရင္း

ဘ၀အေမာလည္း ေျပဖို့မလြယ္

ငါသီခ်င္းေလး နားေထာင္ရင္း

မ်က္လံုးေလးမွိတ္ထားတယ္

ေမ်ွာ္လင့္ခဲ့သူအနားကို

စိတ္ကူးနဲ့ ေတြးျကည့္ရင္း

မွန္းဆေနပါတယ္

ဒီအခ်ိန္ ဘယ္သူေတြနဲ့ ရွိမလဲ

အိမ္ျပန္ခ်ိန္ေတြတိုင္း

သက္ျပင္းေလးခ်ရင္းနဲ့

ငါသီခ်င္းေလးနားေထာင္ရင္း

မ်က္လံုးေလးမွိတ္ထားတယ္

 

စိတ္ကူး...ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအိမ္

ငါေစာင့္ရင္း မေရရာလည္း

မေရရာလည္းပဲ ကိုင္ဆုပ္ထားတယ္

လက္ထဲက အိမ္မက္ေတြ

 

ျကယ္ေတြထိုင္ျကည့္ရင္း

ဘ၀အေမာလည္း ေျပဖို့မလြယ္

ငါသီခ်င္းေလး နားေထာင္ရင္း

မ်က္လံုးေလးမွိတ္ထားတယ္

 

 

ေမ်ွာ္လင့္တဲ့ အိမ္ေလးရယ္

ေလထဲပဲ ေဆာက္မိသလား

ဒီအလြမ္း က မ်က္၀န္းမွာ

ခိုနားရင္းေျကြက်တယ္

ေမ်ွာ္လင့္ခဲ့သူအနားကို

စိတ္ကူးနဲ့ ေတြးျကည့္ရင္း

မွန္းဆေနပါတယ္

ဒီအခ်ိန္ ဘယ္သူေတြနဲ့ ရွိမလဲ

 

မေရရာလည္းပဲ

ကိုင္ဆုပ္ထားတယ္

လက္ထဲက အိမ္မက္ေတြ

ေမ်ွာ္လင့္တဲ့ အိမ္ေလးရယ္

ေလထဲပဲ ေဆာက္မိသလား

ဒီအလြမ္း က မ်က္၀န္းမွာ

ခိုနားရင္းေျကြက်တယ္

ေမ်ွာ္လင့္ခဲ့သူအနားကို

စိတ္ကူးနဲ့ ေတြးျကည့္ရင္း

မွန္းဆေနပါတယ္

ဒီအခ်ိန္ ဘယ္သူေတြနဲ့ ရွိမလဲ

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added