မလြမ္းခ်င္ေနပါမေမ့နဲ႔

Nant Chit Nadi Zaw, Saw Eh Say Moo

10 May 2018

Lyrics

သီခ်င္း း မလြမ္းခ်င္ေနပါမေမ့ပါနဲ႔

ေတးဆို း Nant Chit Nadi Zaw, Saw Eh Say Moo

 

 

ေနပူပူထဲလည္း ေလ်ာက္ဖူးတယ္ သူ႔လက္ကိုတဲြ အတူတူထီးေလး၁ေခ်ာင္းနဲ႔

မိုးထဲအတူပဲ တုန္ရီေနတဲ့လက္ကေလးကို ဆုပ္ၿပီးကိုင္တဲ့ အခိုက္မွာ

ႏွင္းပြင့္ေလးမ်ား အေဝးသို႔ထြက္သြား

ဟိုအရင္စိတ္ခ်င္းဆက္ခဲ့ ေန႔ေလးေတြအမွတ္ရေနဆဲ

သူေလဖုန္းေလးဆက္တိုင္း အလြမ္းေလးေျပလည္း

မသာယာႏိုင္ဘူး သူ႔ပါးမွာ မဆိုင္တဲ့သူအနမ္းစြန္းမလား

အေနေဝးလည္းကြာ ရင္ထဲမွာေမာ

ကိုေရေဝးတိုင္းသတိရေပး အခ်စ္ကေလးမေပ်ာ္ႏိုင္တာသိေတာ့

ယံုပါ စိတ္ခ်လက္ခ် မအိပ္ႏိုင္ အခ်ိန္တိုင္းမပိုင္ဆိုင္မွာေၾကာက္ခဲ့

မလြမ္းခ်င္ေနပါ မေမ့နဲ႔ အခ်စ္ေတြ ေလ်ာ့သြားမွာစိုးတာ အခ်စ္ဆံုးေလး

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ တစ္ေယာက္ေယာက္ေတြ႕ရင္ေမ့သြားမွာလား

ကိုေရေဝးတိုင္းသတိရေပး အခ်စ္ကေလးမေပ်ာ္ႏိုင္တာသိေတာ့

ယံုပါ စိတ္ခ်လက္ခ် မအိပ္ႏိုင္ အခ်ိန္တိုင္းမပိုင္ဆိုင္မွာေၾကာက္ခဲ့

မလြမ္းခ်င္ေနပါ မေမ့နဲ႔ အခ်စ္ေတြ ေလ်ာ့သြားမွာစိုးတာ

ေမွ်ာ္သူရူးရေတာ့မယ္ အေဝးကေစာင့္စား

ေအာက္ေမ့တယ္ သတိရတယ္ လြမ္းလို႔ျပန္ခဲ့ေတာ့

ခ်စ္မဝတာ ၁ေယာက္တည္းပါ ၾကာေလပိုခ်စ္ခဲ့

ဟိုအရင္စိတ္ခ်င္းဆက္ခဲ့ ေန႔ေလးေတြအမွတ္ရေနဆဲ

သူေလဖုန္းေလးဆက္တိုင္း အလြမ္းေလးေျပလည္း

မသာယာႏိုင္ဘူး သူ႔ပါးမွာ မဆိုင္တဲ့သူအနမ္းစြန္းမလား

အေနေဝးလည္းကြာ ရင္ထဲမွာေမာ

ကိုေရေဝးတိုင္းသတိရေပး အခ်စ္ကေလးမေပ်ာ္ႏိုင္တာသိေတာ့

ယံုပါ စိတ္ခ်လက္ခ် မအိပ္ႏိုင္ အခ်ိန္တိုင္းမပိုင္ဆိုင္မွာေၾကာက္ခဲ့

မလြမ္းခ်င္ေနပါ မေမ့နဲ႔ အခ်စ္ေတြ ေလ်ာ့သြားမွာစိုးတာ အခ်စ္ဆံုးေလး

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ တစ္ေယာက္ေယာက္ေတြ႕ရင္ေမ့သြားမွာလား

ကိုေရေဝးတိုင္းသတိရေပး အခ်စ္ကေလးမေပ်ာ္ႏိုင္တာသိေတာ့

ယံုပါ စိတ္ခ်လက္ခ် မအိပ္ႏိုင္ အခ်ိန္တိုင္းမပိုင္ဆိုင္မွာေၾကာက္ခဲ့

မလြမ္းခ်င္ေနပါ မေမ့နဲ႔ အခ်စ္ေတြ ေလ်ာ့သြားမွာစိုးတာ

ေမွ်ာ္သူရူးရေတာ့မယ္ အေဝးကေစာင့္စား

ကိုေရေဝးတိုင္းသတိရေပး အခ်စ္ကေလးမေပ်ာ္ႏိုင္တာသိေတာ့

ယံုပါ စိတ္ခ်လက္ခ် မအိပ္ႏိုင္ အခ်ိန္တိုင္းမပိုင္ဆိုင္မွာေၾကာက္ခဲ့

မလြမ္းခ်င္ေနပါ မေမ့နဲ႔ အခ်စ္ေတြ ေလ်ာ့သြားမွာစိုးတာ

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ တစ္ေယာက္ေယာက္ေတြ႕ရင္ေမ့သြားမွာလား

ကိုေရေဝးတိုင္းသတိရေပး အခ်စ္ကေလးမေပ်ာ္ႏိုင္တာသိေတာ့

ယံုပါ စိတ္ခ်လက္ခ် မအိပ္ႏိုင္ အခ်ိန္တိုင္းမပိုင္ဆိုင္မွာေၾကာက္ခဲ့

မလြမ္းခ်င္ေနပါ မေမ့နဲ႔ အခ်စ္ေတြ ေလ်ာ့သြားမွာစိုးတာ

ေမွ်ာ္သူရူးရေတာ့မယ္ အေဝးကေစာင့္စား

ေမွ်ာ္သူရူးရေတာ့မယ္ အေဝး ကေစာင့္ စား

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added