ပန္းခ်ီကား

Aung Aye Chit

16 Feb 2014

Lyrics

သီခ်င္း း ပန္းခ်ီကား

ေတးေရး း ေအာင္ေအးခ်စ္ ထူးဝဏ္ေက်ာ္ ၊ ေတးဆိုု ေအာင္ေအးခ်စ္

မင္းရင္ထဲ ဘာေတြရွိႏိုုင္မလဲ

မသိႏိုုင္ေတာ့တဲ့ လွည့္ကြက္

ခံႏိုုင္ရည္အားမဲ့

 

ေတြးေနဆဲ အေျဖဟာအေရာင္အားမဲ့

ဒဏ္ရာနက္နက္ေရးတဲ့ ေဆးတစ္ခ်ိဳ႕

မွိန္တစ္ဝက္ လင္းတစ္ဝက္

ပန္းခ်ီကားထဲက အၿပံုးေတြကိုု

ငါေဆးျခယ္ထားလိုုက္တယ္

လုုိက္လုုိ႕မမွီဘူး နင့္ရဲ႕အၿပံဳးက

အေရာင္ေတြပိုုမ်ားခဲ့

 

ဒီကမၻာကုုန္က်ယ္သ၍ ခ်စ္တယ္

တိမ္ေတြလိုုလည္းငိုုေကၽြးဖူးတယ္

ရင္ခုုန္ခ်ိန္တိုုင္းလြမ္းတယ္ တိုုင္ဆိုုင္မႈေတြ ႏိႈးဆြေနခဲ့

ေမ့မရႏိုုင္တဲ့ ဒီကမၻာေလးအတြက္ ငါေတာင့္တေနလုုိ႕ အိပ္မက္ေပးပါကြယ္

မင္းမခ်စ္ေတာ့လည္း

မုုန္းတယ္လုုိ႕သာ ေျပာလုုိက္ပါကြယ္

မေရရာတဲ့အေျဖမ်ားနဲ႕

တျဖည္းျဖည္းေဝးေအာင္ အဆက္မျဖတ္ပါနဲ႔

ေမွ်ာ္ေနမယ္ ထြက္သက္နဲ႕ဝင္သက္ေတြလည္း

မင္းေပးခဲ့တဲ့ ေလထုုထဲ အဆိပ္ေငြ႕မ်ားစြာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနခဲ့

 

ဒီကမၻာကုုန္က်ယ္သ၍ ခ်စ္တယ္

တိမ္ေတြလိုုလည္းငိုုေကၽြးဖူးတယ္

ရင္ခုုန္ခ်ိန္တိုုင္းလြမ္းတယ္ တိုုင္ဆိုုင္မႈေတြ ႏိႈးဆြေနခဲ့

ေမ့မရႏိုုင္တဲ့ ဒီကမၻာေလးအတြက္

ငါေတာင့္တေနလုုိ႕ အိပ္မက္ေပးပါကြယ္

 

ပန္းခ်ီကားထဲက အၿပံုးေတြကိုု ငါေဆးျခယ္ထားလိုုက္တယ္

လုုိက္လုုိ႕မမွီဘူး နင့္ရဲ႕အၿပံဳးက အေရာင္ေတြပိုုမ်ားခဲ့

ဝိုုး …. ဒီကမၻာကုုန္က်ယ္သ၍ ခ်စ္တယ္

တိမ္ေတြလိုုလည္းငိုုေကၽြးဖူးတယ္

ရင္ခုုန္ခ်ိန္တိုုင္းလြမ္းတယ္ တိုုင္ဆိုုင္မႈေတြနဲ႕

ဒီကမၻာကုုန္က်ယ္သ၍ ခ်စ္တယ္

တိမ္ေတြလိုုလည္းငိုုေကၽြးဖူးတယ္

ရင္ခုုန္ခ်ိန္တိုုင္းလြမ္းတယ္ တိုုင္ဆိုုင္မႈေတြ

ငါ့ရဲ႕ရင္ထဲေမ့မရႏိုုင္လုုိ႕ အိပ္မက္ေပးပါကြယ္

ငါေတာင့္တေနလိုု႕ အိပ္မက္ေပးပါကြယ္

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added