အဆံုးမဲ့စြန္႔လႊတ္ျခင္း

Htun Eaindra Bo, Alex

22 Jan 2016

Lyrics

သီခ်င္း :အဆံုးမဲ့စြန့္လႊတ္ျခင္း

ေတးဆို : အဲလက္စ္ ထြန္းအိျႏၵာဗိုလ္

 

အားလံုးစြန့္လႊတ္ၿပီး ငါခ်စ္ခဲ့တယ္

မင္းအတြက္​အၿမဲတမ္းကိုယ့္မွာ႐ူးခဲ့တာယံုပါ

အဆုံးမဲ့​မင္းအတြက္အခ်စ္ေတြေပးခဲ့လည္း

အခုေတာ့လည္းပဲ တို႔ေတြေဝးရၿပီ အခ်စ္ေလး

ဆံုးရႈံးခဲ့ၿပီ ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ကူးမ်ား

တို႔ႏွစ္ေယာက္အျဖစ္ေတြ​အိပ္မက္လိုပဲလား

ၾကင္နာသူေရ မင္းမရွိ..

 

ေမွ်ာ္လင့္မထားမိတဲ့အျဖစ္ေတြ

ဒီမွာရင္ထဲႀကိတ္မွိတ္လို႔ခံစားခဲ့ရ

တစ္ေယာက္​တည္းမင္းကထားခဲ့ရက္တယ္

အေဖာ္မဲ့ကိုယ့္ရဲ႕ဘဝဟာ အားကိုးမဲ့ေနတယ္

 

ဆံုးရႈံးခဲ့ၿပီ ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ကူးမ်ား

တို႔ႏွစ္ေယာက္အျဖစ္ေတြ​အိပ္မက္လိုပဲလား

ၾကင္နာသူေရ မင္းမရွိ..

ေမွ်ာ္လင့္မထားမိတဲ့အျဖစ္ေတြ

ဒီမွာရင္ထဲႀကိတ္မွိတ္လို႔ခံစားခဲ့ရ

တစ္ေယာက္​တည္းမင္းကထားခဲ့ရက္တယ္

အေဖာ္မဲ့ကိုယ့္ရဲ႕ဘဝဟာ အားကိုးမဲ့ေနတယ္...

 

အားလံုးစြန့္လႊတ္ၿပီး ငါခ်စ္ခဲ့တယ္

မင္းအတြက္​အၿမဲတမ္းကိုယ့္မွာ႐ူးခဲ့တာယံုပါ

အဆုံးမဲ့​မင္းအတြက္အခ်စ္ေတြေပးခဲ့လည္း

အခုေတာ့လည္းပဲ တို႔ေတြေဝးရၿပီ အခ်စ္ေလး

ဆံုးရႈံးခဲ့ၿပီ ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ကူးမ်ား

တို႔ႏွစ္ေယာက္အျဖစ္ေတြ​အိပ္မက္လိုပဲလား

ၾကင္နာသူေရ မင္းမရွိ..

ေမွ်ာ္လင့္မထားမိတဲ့အျဖစ္ေတြ

ဒီမွာရင္ထဲႀကိတ္မွိတ္လို႔ခံစားခဲ့ရ

တစ္ေယာက္​တည္းမင္းကထားခဲ့ရက္တယ္

အေဖာ္မဲ့ကိုယ့္ရဲ႕ဘဝဟာ အားကိုးမဲ့..

ေမွ်ာ္လင့္မထားမိတဲ့အျဖစ္ေတြ

ဒီမွာရင္ထဲႀကိတ္မွိတ္လို႔ခံစားခဲ့ရ

တစ္ေယာက္​တည္းမင္းကထားခဲ့ရက္တယ္

အေဖာ္မဲ့ကိုယ့္ရဲ႕ဘဝဟာ အားကိုးမဲ့

ေမွ်ာ္လင့္မထားမိတဲ့အျဖစ္ေတြ

ဒီမွာရင္ထဲႀကိတ္မွိတ္လို႔ခံစားခဲ့ရ

တစ္ေယာက္​တည္းမင္းကထားခဲ့ရက္တယ္

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added