ပစၥဳပၸန္

Snare

15 Jan 2019

Lyrics

သီခ်င္း း ပစၥဳပၸန္

ေတးဆို း Snare

 

ဒီမွာအေရးႀကီးဆံုးက ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ

အာဏာ အာဏာ

ပါဝါ ပါဝါ

ငါ့ေခတ္ ငါ့လက္ထဲမွာ One Click

ဘဝအစစ္ ငါေဖာက္တဲ့လမ္းသစ္

 

ဒီမွာအေရးႀကီးဆံုးက ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ

အာဏာ အာဏာ

ပါဝါ ပါဝါ

ငါ့ေခတ္ ငါ့လက္ထဲမွာ One Click

ဘဝအစစ္ ငါေဖာက္တဲ့လမ္းသစ္

 

ဘယ္ေခတ္ ဘယ္သူေတြဘယ္လိုေျပာင္းေျပာင္း

ေကာင္းဆဲ အေျခအေန မ Foul တဲ့ေညာင္း

Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္တာနဲ႔ အခက္ေတြ႕သြားမယ္

တစ္ေကာင္းေကၽြး ႏွစ္ေကာင္းစား အကြက္ေရႊ႕မမွားနဲ႔

အေရးႀကီးတာပိုက္ဆံ တန္းခိုးႀကီးဖို႔ပါဝါ

အာဏာရဖို႔အတြက္ဆိုရင္ လံုးဝအထာမထား

မ်က္ႏွာဖံုးေတြတပ္ၿပီးေတာ့ေျပာၾကတာက

စီးပြားေရးလွည့္ကြက္ရဲ႔ အေပါစားဟာသ

ၾကက္ေျခခတ္ဖို႔အားလံုးကို မွင္နီတို႔ထားတယ္

က်ဴပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္လက္က်န္ အံုးလာမစားနဲ႔

တရားဥပေဒကို ရင္ဆိုင္မယ္ လက္တစ္လံုးျခားလဲ

ငါ့သမိုင္းကို ငါေရးေနတယ္ ေဘာပင္လာမငွားနဲ႔

 

ဒီမွာအေရးႀကီးဆံုးက ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ

အာဏာ အာဏာ

ပါဝါ ပါဝါ

ငါ့ေခတ္ ငါ့လက္ထဲမွာ One Click

ဘဝအစစ္ ငါေဖာက္တဲ့လမ္းသစ္

 

ဒီမွာအေရးႀကီးဆံုးက ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ

အာဏာ အာဏာ

ပါဝါ ပါဝါ

ငါ့ေခတ္ ငါ့လက္ထဲမွာ One Click

ဘဝအစစ္ ငါေဖာက္တဲ့လမ္းသစ္

 

မင္းလဲမင္းလမ္းမင္းေလွ်ာက္ ငါလဲငါလမ္းငါေလွ်ာက္မယ္

မင္းလဲမင္းလမ္းမင္းေလွ်ာက္ ငါလဲငါလမ္းငါေလွ်ာက္မယ္

 

အဘိဓၶာန္ကို ခက္ဆစ္လာမဖြင့္နဲ႔ ငယ္ပါေသးတယ္

မိေက်ာင္းမင္းကိုေရခင္းျပ Ha Ha ရယ္စရာေလးပဲ

ငါ့လက္နဲ႔ထိရင္ေသဖို႔ မင္းဘယ္ေနရာေရြးမလဲ

 

********

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added