ညာဥ္

Anonymous

12 Mar 2019

Lyrics

သီခ်င္း - ညာဥ္

ေတးဆို - Anonymous

 

အိပ္တန္းတက္ ငွက္တို႕ ညေန ေငးေမာၾကည့္လို႕

လမ္းေလ်ွာက္ထြက္လာ ငါ ၾကည့္ေနမွန္းသူတို႕မသိနိုင္…

ယိုင္နဲ႕နဲ႕ ဆိုင္းဘုတ္ေလး မွာ အမွိုက္မပစ္ရ လို႕

ေရးထားတဲ့အခါ ဘယ္သူပစ္လို႕အမွိုက္ပြတာလဲ…

လူရွုပ္တဲ့လမ္းမထက္က ရမ္းသမ္းေမာင္းတဲ့ ကား

အလွေလး ေတြမလံုေလာက္တဲ႕ ျမိဳ႕ျပ

မီးေရာင္ေအာက္…ေအာက္…

ေဖာက္သြားတဲ့ငါ့ရဲ႕စိတ္ေတြ

အင္းလ်ားဘက္ မွာ အခ်စ္ ေပ်ာက္လိုက္ရွာ

အရင္ကလို မင္းမ်ားေစာင့္ေနမလား…အား…

ဘာေတြလြဲေနလဲကြာ အဆင္မေျပဘူး

ေစာက္တလြဲ ေတြ ေတြးတိုင္း အတက္အက် ၾကမ္းတဲ့

စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္မွူမ်ားခ်ိဳ႕တဲ႕ သြားျပီ မင္းမရွိမွ…

ေစာက္တလြဲေတြ ေမးတိုင္း စကားလံုး မရွိတဲ႕ေန႕ရက္

တကိုယ္ရည္ ညတိုင္းေသြးပ်က္

အေကာင္းမျမင္တက္တဲ့ငါ့ ရဲ႕ ညာဥ္

ဒါး… ဒါ… ဒါ… ဒါး…

ပြင့္လင္းစြာေျပာတက္တဲ့အခါ

ညွို႕လို႕မရတဲ႕ ရိုးအမွူေတြ အေျဖထြက္ေတာ့

ဒုတ္တျပတ္ ဓါးတျပတ္ မ်ား…

လိုအပ္ရင္ ေပ်ာက္ လို႕သြားတဲ့

အေပါင္းအသင္း မ်ားရဲ႕ဆံုးမမွူေတြ

စာတက္ျပီေနာက္တေခါက္မရွိေစရ…အား

ေစာက္တလြဲေတြ ေတြးတိုင္း အတက္အက် ၾကမ္းတယ္

စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္မွူမ်ားခ်ိဳ႕တဲ႕ သြားျပီ မင္းမရွိမွ…

ေစာက္တလြဲေတြ ေမးတိုင္း စကားလံုးမရွိတဲ့ ေန႕ရက္

တကိုယ္ ရည္ညတိုင္းေသြးပ်က္အေကာင္း

မျမင္တက္တဲ႕ ငါ့ရဲ႕ညာဥ္…

ေစာက္တလြဲေတြ ေတြးတိုင္း အတက္အက် ၾကမ္းတဲ႕

စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္မွူမ်ား ခ်ိဳ႕တဲ႕ သြားျပီမင္းမရွိမွ

ေစာက္တလြဲေတြ ေမးတိုင္း စကားလံုးမရွိတဲ့

ေန႕ရက္ တကိုယ္ရည္ည တိုင္းေသြးပ်က္သြားျပီ

မင္းမရွိမွ ေစာက္တလြဲေတြေမးတိုင္း

စကားလံုးမရွိတဲ့ ေန႕ရက္ တကိုယ္ရည္ညတိုင္း

ေသြးပ်က္ အေကာင္းမျမင္တက္တဲ့ငါ့ရဲ့အျမင္

သြားၿပီမင္းမရွိမွ ေစာက္တလြဲေတြေမးတိုင္း

အတက္အက်ၾကမ္းတဲ့ စိတ္ဓာတ္ တကိုယ္ရည္ညတိုင္း

ေသြးပ်က္ အေကာင္းမျမင္တက္တဲ့

ငါ့ရဲ႕ညာဥ္ …ဝို …အိုး…

ဒါး… ဒါ… ဒါ… ဒါး…ဒါး…

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added