ေဝၚအိုက္နီ

Hlwan Paing

10 Jul 2017

Lyrics

သီခ်င္း - ေဝၚအုိက္နီ

ေတးဆုိ - လႊမ္းပုိင္

 

တရုတ္မေလးကုိ ေဟ့...

တရုတ္မေလးကုိ ေဟ့...

ခ်စ္တယ္ေျပာခ်င္လုိ ့ပါ

ေရွာက္ကဲ် ့ေဝၚအုိက္နီ ့ေဝၚအုိက္နီ ့

 

တရုတ္မေလးကုိ ေဟ့...

တရုတ္မေလးကုိ ေဟ့...

ခ်စ္တယ္ေျပာခ်င္လုိ ့ပါ

ေရွာက္ကဲ် ့ေဝၚအုိက္နီ ့ေဝၚအုိက္နီ ့

 

ေဝးရွမား ေဝးရွမား

ဘာလုိ ့လည္းေဝ့ရွမား

ငါ့နားဘာဘာညာညာမရွိပါ

လုံးဝေမးေရာဝါ

မင္းရဲ ့အသားကေဖြးလုိ ့ဝါ

ငါကေတာ့မဲလုိ ့ျပာ

မင္းနဲ ့အတူသြားရင္းက်ီးကန္းပဲ

ဥခ်ီသလုိပဲေပါ့ငါ

၁၃ လမ္းထဲငါသြား

ငါ့ရဲ ့ေပါင္းသင္ေပါက္ေဖၚမ်ား yeap

တရုတ္မေလးအား ေျပာေပးက်ပါ

ခ်စ္တဲ့ကစၥမ်ား yeap

သိပ္သိပ္စိတ္လႈပ္ရွား yeap

ငါ့မွာအိပ္မရမင္းေၾကာင့္မ်ား yeap

တရုတ္မေလးက မင္းကုိေမး

ညီၾကင္းသား အိုက္ေဝၚမား

ခ်စ္လုိက္တာ

တကယ္ပါမလိမ္ညာ

ငါ့ႏွလုံးသားေလးကကြာ

တကယ္ပါ တကယ္ပါ

ေဝါၾကင္းသားအုိက္

 

တရုတ္မေလးကုိ ေဟ့...

တရုတ္မေလးကုိ ေဟ့...

ခ်စ္တယ္ေျပာခ်င္လုိ ့ပါ

ေရွာက္ကဲ် ့ေဝၚအုိက္နီ ့....ေဝၚအုိက္နီ ့

 

တရုတ္မေလးကုိ ေဟ့...

တရုတ္မေလးကုိ ေဟ့...

ခ်စ္တယ္ေျပာခ်င္လုိ ့ပါ

ေရွာက္ကဲ် ့ေဝၚအုိက္နီ ့.......ေဝၚအုိက္နီ ့

 

တရုတ္မေလးကုိ ေဟ့...

တရုတ္မေလးကုိ ေဟ့...

ခ်စ္တယ္ေျပာခ်င္လုိ ့ပါ

ေရွာက္ကဲ် ့ေဝၚအုိက္နီ ့ေဝၚအုိက္နီ ့

 

တရုတ္မေလးကုိ ေဟ့...

တရုတ္မေလးကုိ ေဟ့...

ခ်စ္တယ္ေျပာခ်င္လုိ ့ပါ

ေရွာက္ကဲ် ့ေဝၚအုိက္နီ ့ေဝၚအုိက္နီ ့

 

ငါတကယ္ကုိ

မင္းအေၾကာင္းေတြးကာ

အျမဲပဲငါလြမ္း

ဟုိေရွ့ေလွ်ာက္ မင္းနဲ ့ငါ

ေပါင္းဖုိ ့သာမွန္း

ငါတကယ္ကုိ

မင္းအေၾကာင္းေတြးကာ

အျမဲပဲငါလြမ္း

ဟုိေရွ့ေလွ်ာက္

မင္းနဲ ့ငါေပါင္းဖုိ ့သာမွန္း

 

ေဟာဒီခ်စ္ကစၥၾကီးက

ကၽြန္ေတာ္နဲ ့ေတြ ့ကာ

ကံေကာင္းအေၾကာင္းမလွေရြ ့

တရုတ္မေလးဆုိၾကိဳတ္တတ္

ဘူးတာဟုိးအရင္

က်န္ေက်ာင္းတည္းကေဟ့

သူ ့အခ်စ္ကုိ

အံေပါင္းေလးရသလုိမ်ိဳးရရန္

အၾကံေကာင္းေလးမ်ားမေတြ ့

တစ္ခ်ိဴ ့ေတြက ဝန္ေခ်င္းမာဟန္ ့

က်န္လုံးေက်ာက္ဟူ

ကၽြန္ေတာ္ကေစာတ္ဒူ ေအ့ေအ့

ဒီလုိေျပာေတာ့ စိတ္ထင္ရုိင္မလား ေဟ့

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ေမတၱာသုိင္းသမား ေဟ့

သူကေတာ့ ေမေခ်က္ဖုန္လုိ

တေစၦတစ္ေယာက္ဂုဏ္လုိ

စိတ္နဲ ့သုိင္းသမား ေဟ့

ဘာေျပာေျပာ

အခ်စ္မ်ာအပုိင္းအျခား ေဟး

မလုိဘူးေလအဲ့ဒီသမုိင္းအား ေဟ့

ေျချဖတ္မွာေျမထက္မွာ

ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္တဲ့ေကာင္မေလးက

made in China ေဟ့..

သူရဲ ့ေနာက္ကုိကၽြန္ေတာ္လုိက္သည္..

ဒီတရုတ္မေလးကုိ အေတာ္ခုိက္သည္

အနီဝမ္းဆက္နဲ ့ေတာ္လုိက္ျပီး

ျဖဴဝင္းတဲ့အသားနဲ ့လည္းကုိက္ညီ

မ်က္ေပါက္ေျမွးတာကၽြန္ေတာ္ၾကိဳက္သည္

ခ်စ္စရာေလးလုိ ့လည္းေခၚထိုက္သည္

ရွင္းရွင္းေျပာရင္

ခ်စ္တယ္ ခ်စ္တယ္ ခ်စ္တယ္

ေရွာက္က်ဲ ့ေဝၚအုိက္နီ ့...ေဝၚအုိက္နီ ့

 

တရုတ္မေလးကုိ ေဟ့...

တရုတ္မေလးကုိ ေဟ့...

ခ်စ္တယ္ေျပာခ်င္လုိ ့ပါ

ေရွာက္ကဲ် ့ေဝၚအုိက္နီ ့......ေဝၚအုိက္နီ ့

 

တရုတ္မေလးကုိ ေဟ့..

တရုတ္မေလးကုိ ေဟ့...

ခ်စ္တယ္ေျပာခ်င္လုိ ့ပါ

ေရွာက္ကဲ် ့ေဝၚအုိက္နီ ့...ေဝၚအုိက္နီ ့

 

တရုတ္မေလးကုိ ေဟ့...

တရုတ္မေလးကုိ ေဟ့..

ခ်စ္တယ္ေျပာခ်င္လုိ ့ပါ

ေရွာက္ကဲ် ့ေဝၚအုိက္နီ ့...ေဝၚအုိက္နီ ့

 

တရုတ္မေလးကုိ ေဟ့...

တရုတ္မေလးကုိ ေဟ့...

ခ်စ္တယ္ေျပာခ်င္လုိ ့ပါ

ေရွာက္ကဲ် ့ေဝၚအုိက္နီ ့....ေဝၚအုိက္နီ ့

 

ငါတကယ္ကုိ

မင္းအေၾကာင္းေတြးကာအျမဲပဲငါလြမ္း

ဟုိေရွ့ေလွ်ာက္မင္းနဲ ့ငါေပါင္းဖုိ ့သာမွန္း

 

ငါတကယ္ကုိ မင္းအေၾကာင္းေတြးကာ

အျမဲပဲငါလြမ္း...

ဟုိေရွ့ေလွ်ာက္ မင္းနဲ ့ငါေပါင္းဖုိ ့သာမွန္း

 

 

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added