ဘံုႀကိဳးျပတ္တဲ့ေဒဝီနတ္မ်ိဳးႏြယ္

Sai Sai Kham Leng, John, Kaung Myat

31 Mar 2007

Lyrics

အားလံုးပါးစပ္အေဟာင္းသားနဲ႔ မိန္းကေလးေတြ

အရမ္းမိုက္တယ္ ႏွလံုးသားကိုဓာတ္လိုက္တယ္

ဘံုၾကိဳးၿပတ္တဲ႔ေဒ၀ီနတ္မ်ိဳးႏြယ္ မ်က္စိေတြ

အ၀ိုင္းသားနဲ႔ အရမ္းမိတယ္ ဟတ္ထိတယ္

ငမ္းမိတာမဆန္းဘူးကြယ္ ဘံုၾကိဳးၿပတ္တဲ႔

ေဒ၀ီနတ္မ်ိဳးႏြယ္ (မိုးထက္ကေၿမၿပင္

ဆင္းသက္က် လင္းလက္တဲ့နင္ဟာနတ္သမီးလား

အသိစိတ္ကယိမ္းယိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရႏိုင္

ဘ၀င္ေတြမခိုင္ေတာ့ပါ ေရး..မိုးထက္ကေၿမၿပင္

ဆင္းသက္က် လင္းလက္သြား

အခ်စ္ရဲ့တန္ခိုးေတြလည္း ဒီရင္မွာၿမင့္တက္လာ

အသိစိတ္ကယိမ္းယိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရႏိုင္

ဘ၀င္ေတြမခိုင္ေတာ့ပါ မခိုင္ေတာ့ဘူး

မခိုင္ေတာ့ဘူး) အားလံုးပါးစပ္အေဟာင္းသားနဲ႔

မိန္းကေလးေတြအရမ္းမိုက္တယ္ ႏွလံုးသားကို

ဓာတ္လိုက္တယ္ ဘံုၾကိဳးၿပတ္တဲ့ေဒ၀ီနတ္မ်ိဳးႏြယ္

မ်က္စိေတြအ၀ိုင္းသားနဲ႔ အရမ္းမိတယ္ဟတ္ထိတယ္

ငမ္းမိတာမဆန္းဘူးကြယ္ ဘံုၾကိဳးၿပတ္တဲ့

ေဒ၀ီနတ္မ်ိဳးႏြယ္ အရမ္းမိုက္တယ္ အရမ္းမိုက္တယ္

အိုး..အရမ္းၾကိဳက္တယ္ အရမ္းၾကိဳက္တယ္ ေဟး

အရမ္းခိုက္တယ္ အရမ္းခိုက္တယ္ အိုး

အရမ္းရွိဳက္မယ္ အရမ္းရွိဳက္မယ္ ေဟး

အရမ္းမိုက္တယ္ အရမ္းမိုက္တယ္ အိုး

အရမ္းၾကိဳက္တယ္ အရမ္းၾကိဳက္တယ္ ေဟး

အရမ္းခိုက္တယ္ အရမ္းခိုက္တယ္ အိုး

အရမ္းရွိဳက္မယ္ အရမ္းရွိဳက္မယ္ ေဟး

ဒူးညြတ္ကာေခြၿပီး ဟပ္ထိုးလဲ သီဆိုမယ္

ေနၿခည္ပတ္ပ်ိဳးနဲ႔ ငါဒီမွာကိုယ္က်ိဳး

နည္းေလာက္ေအာင္ၿမတ္ႏိုးတယ္ ေဟ့

အၿပတ္ပိုးမယ္ ဒီ ဒီဘက္ဒီတစ္ေယာက္

ဆံပင္ေတြေၿဖာင့္ေတာ့ ဟိုဘက္ဟိုတစ္ေယာက္

ဆံပင္ေတြေကာက္ ခါးလွုပ္ကာေလ်ွာက္သြားတာ

ငါေလအခုၿမင္ ေယာက်္းသားေတြအားလံုးမွာ

မ်က္လံုးေတြၿပဴးခ်င္ ရူးခ်င္ ဒါတကယ္ ေရာဂါ

ရင္ေတြဖိုတယ္ ငါဒီမွာေမာလာ အၿဖဴ အနီအၿပာ

အကုန္သေဘာက် စ်ာန္ေတြေလ်ွာတာေၿပာပါ..ဟာ

ေရာ႔ယူလိုက္ အၾကင္နာေတြ ေရာ႔ယူလိုက္

အီစီကလီအပီေခ်ာ႔ၿမဴလိုက္ ရင္ခုန္သံေတြၿမန္ေနတယ္

ဘင္ခရာတီး၀ိုင္း ဗေလာင္ဆူေနတာက

ဒီမွာအရူးလိုမီး၀ိုင္း အားလံုးပါးစပ္အေဟာင္းသားနဲ႔

မိန္းကေလးေတြ အရမ္းမိုက္တယ္ ႏွလံုးသားကို

ဓာတ္လိုက္တယ္ ဘံုၾကိဳးၿပတ္တဲ႔ေဒ၀ီနတ္မ်ိဳးႏြယ္

မ်က္စိေတြအ၀ိုင္းသားနဲ႔ အရမ္းမိတယ္ ဟတ္ထိတယ္

ငမ္းမိတာ မဆန္းဘူးကြယ္ ဘံုၾကိဳးၿပတ္တဲ႔

ေဒ၀ီနတ္မ်ိဳးႏြယ္ (မိုးထက္ကေၿမၿပင္ ဆင္းသက္က်

လင္းလက္တဲ့နင္ဟာ နတ္သမီးလား

အသိစိတ္ကယိမ္းယိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရႏိုင္

ဘ၀င္ေတြမခိုင္ေတာ့ပါ မခိုင္ေတာ့ဘူး မခိုင္ေတာ့ဘူး

အတြဲမရွိငါ့မွာစိတ္ပိန္လို႔ ေဘာ္ဒါအေပါင္းအသင္းေတြ

သိပ္ႏွိမ္လို႔ ၀ိုး...မိန္းမေတြ ေတာင္ပံုယာပံု

ငါ႔အတြက္မဟုတ္ေတာ့ ေစာင္ကိုသာၿခံဳ

လူပ်ိဳေရာဂါထေနတာ ၾကိတ္မွိတ္ဦး

မွန္းဆတမ္းတတာ တိတ္တိတ္ပုန္း ေလး

အလြမ္းအေဆြး တစ္ခုမွမရခ်င္ အခ်စ္စိတ္

သိပ္ၾကီးတာ မင္းကိုၿပခ်င္ အားလံုးပါးစပ္

အေဟာင္းသားနဲ႔ မိန္းကေလးေတြအရမ္းမိုက္တယ္

ႏွလံုးသားကိုဓာတ္လိုက္တယ္ ဘံုၾကိဳးၿပတ္တဲ့

ေဒ၀ီနတ္မ်ိဳးႏြယ္ မ်က္စိေတြ အ၀ိုင္းသားနဲ႔

အရမ္းမိတယ္ ဟတ္ထိတယ္ ငန္းမိတာ

မဆန္းဘူးကြယ္ ဘံုၾကိဳးၿပတ္တဲ့ေဒ၀ီနတ္မ်ိဳးႏြယ္

အရမ္းမိုက္တယ္ အရမ္းမိုက္တယ္ အိုး

အရမ္းၾကိဳက္တယ္ အရမ္းၾကိဳက္တယ္ ေဟး

အရမ္းခိုက္တယ္ အရမ္ခိုက္တယ္ အိုး

အရမ္းရွိဳက္တယ္ အရမ္းရွိဳက္တယ္ ေဟး

အရမ္းမိုက္တယ္ အရမ္းမိုက္တယ္ အိုး

အရမ္းၾကိဳက္တယ္ အရမ္းၾကိဳက္တယ္ ေဟး

အရမ္းခိုက္တယ္ အရမ္းခိုက္တယ္ အိုး

အရမ္းရွိဳက္တယ္ အရမ္းရွိဳက္တယ္ ေဟး

( ေတြေ၀ကာေလ မိန္းေမာလို႔မေနနဲ႔ လာပါ

အတူတူက အၿမင္ေတြဘာေတြ တိမ္းေစာင္းလို႔

မေနနဲ႕ ဒါဟာလူငယ္ဘ၀ ေတြေ၀ကာေလ

မိန္းေမာလို႔မေနနဲ႔ လာပါ အတူတူက အၿမင္ေတြ

ဘာေတြ တိမ္းေစာင္းလို႔မေနနဲ႔ ဒါဟာလူငယ္ဘ၀)

အားလံုးပါးစပ္အေဟာင္းသားနဲ႔ မိန္းကေလးေတြ

အရမ္းမိုက္တယ္ ႏွလံုးသားကိုဓာတ္လိုက္တယ္

ဘံုၾကိဳးၿပတ္တဲ့ေဒ၀ီနတ္မ်ိဳးႏြယ္ မ်က္စိေတြ

အ၀ိုင္းသားနဲ႔ အရမ္းမိတယ္ဟတ္ထိတယ္

ငန္းမိတာ မဆန္းဘူးကြယ္ ဘံုၾကိဳးၿပတ္တဲ့

ေဒ၀ီနတ္မ်ိဳးႏြယ္

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added