မင္းနဲ႔ခ်စ္တာ

Htun Eaindra Bo, Alex22 Jan 2016
Lyrics

သီခ်င္း : မင္းနဲ့ခ်စ္တာ

ေတးဆို : အဲလက္စ္ ထြန္းအိျႏၵာဗိုလ္

 

မင္းနဲ႕တို႔ခ်စ္တာတစ္ေလာကလံုးသိခ်င္သိစမ္း

ဒါေတြဂ႐ုစိုက္မေနနဲ႕ကြယ္ခ်စ္တဲ့သူေလးရယ္

စိတ္ေအးေအးထားပါကြယ္စိတ္မခ်ဘဴးအခ်စ္ရယ္

ကိုယ့္ရဲ႕အသည္းေလးထဲလာေနစမ္း

အလံုၿခဳံဆံုးငါ့ရင္ထဲမွာစိတ္ခ်ေနလိုက္ပါ

တစ္သက္လံုးပဲခ်စ္ေနမွာ

မင္း​နဲ႕မခြဲပဲအၿမဲတမ္းခ်စ္မယ္

တို႔ေတြ႐ူး႐ူးမိုက္မိုက္ခ်စ္တယ္

ဘဝရဲ႕ခရီးဆံုးတဲ့အထိသြားၾကစို႔

လာအခ်စ္ေလးလာ

မင္း​နဲ႕မခြဲပဲအၿမဲတမ္းခ်စ္မယ္

တို႔ေတြ႐ူး႐ူးမိုက္မိုက္ခ်စ္တယ္

ဘဝရဲ႕ခရီးဆံုးတဲ့အထိေလွ်ာက္ၾကစို႔

လာအခ်စ္ေလးလာ

 

မင္းနဲ႕တို႔ခ်စ္တာမိဘမ်ားကသိခ်င္သိစမ္း

ဒါေတြေတြးေၾကာက္မေနနဲ႕ကြယ္

ခ်စ္တဲ့သူေလးရယ္ဆုေတာင္းေလးျပည့္မွာပါ​

သိပ္ခ်စ္လို႔မင္းကိုအနမ္းေလးလည္းေပးမယ္ယူစမ္း

ဒီမယ္ရွက္လို႔မေနနဲ႕ေလေခါင္းငံု႔မေနနဲ႕ကြာ

မ်က္လံုးေလးမွိတ္ေနပါမင္း​နဲ႕မခြဲပဲအၿမဲတမ္းခ်စ္မယ္

တို႔ေတြ႐ူး႐ူးမိုက္မိုက္ခ်စ္တယ္

ဘဝရဲ႕ခရီးဆံုးတဲ့အထိသြားၾကစို႔

လာအခ်စ္ေလးလာ

မင္း​နဲ႕မခြဲပဲအၿမဲတမ္းခ်စ္မယ္

တို႔ေတြ႐ူး႐ူးမိုက္မိုက္ခ်စ္တယ္

ဘဝရဲ႕ခရီးဆံုးတဲ့အထိေလွ်ာက္ၾကစို႔

လာအခ်စ္ေလးလာ....

 

စိတ္မခ်ဘဴးအခ်စ္ေရ

ကိုယ့္ရဲ႕အသည္းေလးထဲလာေနစမ္း

အလံုၿခဳံဆံုးငါ့ရင္ထဲမွာ

စိတ္ခ်ေနလိုက္ပါ

တစ္သက္လံုးပဲခ်စ္ေနမွာ

မင္းနဲ႕တို႔ခ်စ္တာ

မိဘမ်ားကသိခ်င္သိစမ္း

ဒါေတြေတြးေၾကာက္မေနနဲ႕ကြယ္

ခ်စ္တဲ့သူေလးရယ္

ဆုေတာင္းေလးျပည့္မွာပါ

မင္း​နဲ႕မခြဲပဲအၿမဲခ်စ္မယ္

တို႔ေတြ႐ူး႐ူးမိုက္မိုက္ခ်စ္တယ္

ဘဝရဲ႕ခရီးဆံုးတဲ့အထိသြားၾကစို႔

လာအခ်စ္ေလးလာ

မင္း​နဲ႕မခြဲပဲအၿမဲတမ္းခ်စ္မယ္

တို႔ေတြ႐ူး႐ူးမိုက္မိုက္ခ်စ္တယ္

ဘဝရဲ႕ခရီးဆံုးတဲ့အထိေလွ်ာက္ၾကစို႔

လာအခ်စ္ေလးလာ.

မင္း​နဲ႕မခြဲပဲအၿမဲခ်စ္မယ္

တို႔ေတြ႐ူး႐ူးမိုက္မိုက္ခ်စ္တယ္

ဘဝရဲ႕ခရီးဆံုးတဲ့အထိေလွ်ာက္ၾကစို႔

လာအခ်စ္ေလးလာ.

 

 

 

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added