ျပည့္တန္ဆာ

Thar Dee Lu

27 Jul 2015

Lyrics

သီခ်င္း း ျပည့္တန္ဆာ

ေတးဆို း သားဒီလူ

 

အုိ ကမာၻၾကီးရယ္. . .

သင့္ သတိေမ့ေနတာလားကြယ္. . .

လူေတြနဲ႕ ခဏတာ အိပ္စက္ဖူးတဲ့ လူကုိ

ဘယ္သူလဲလုိ႔ ေမးတယ္

ေျဖက်တယ္ သူကကြယ္ အသာျပားေပးလုိ႔ရပါတယ္

သင့္လုိအင္ ဆႏၵျပည့္၀ဖုိ႔

သူျဖည့္ဆည္းေပးလိမ့္မယ္

ခံစားမွုေတြကုိ ခဏေဘးဖယ္ထားတယ္

စဥ္းစားေတြးေတာေနတာေတြဟာႏြားေျခရာခြက္နဲ႕

ျပည့္တန္ဆာလုိအျပစ္အနာအဆာေတာ့

မရွိဘူးေပါ့လိမ့္ဒါေပမဲ့ဆုိလုိရင္းအဓိပါယ္

အတူတူျခင္းဘဲေလ မထူးျခားတဲ့

ဘ၀အလယ္ အားလုံးခဏတာေတြဘဲေလ

ေဟ့. . .ကမာၻၾကီးထဲ

လူေတြသန္းေပါင္းမ်ားစြာရယ္

အတူတူရွင္သန္ေနထုိင္ေပါက္ဖြာရင္နဲ႕

အသက္ရွင္ေနက်တယ္

ဒီလုိဘဲကြယ္ ကမာၻၾကီးရယ္

သင့္သတိမထားမိလုိက္ပါတယ္

ဒီ လူေတြဟာလဲ သင့္အရိပ္ေအာက္မွာ

ခဏလာေပ်ာ္ပါးတယ္ ၀င္လာပီ သိပ္မၾကာတယ္

လာရာလမ္းျပန္လွည့္သြားတယ္

စဥ္းစားရင္နဲ႕ ျမင္ေယာင္လာတယ္

သင္လဲ ျပည့္တန္ဆာ

ေဟ့. . . . .

ျပည့္တန္ဆာလုိ ျပစ္အနာဆာေတာ့မရွိဘူးေပါ့ေလ

ဒါေပမဲ့ ဆုိလုိရင္း အဓိပါယ္အတူတူျခင္းဘဲေလ

ျပည့္တန္ဆာလုိ ျပစ္အနာဆာေတာ့မရွိဘူးေပါ့ေလ

ဒါေပမဲ့ ဆုိလုိရင္းအဓိပါယ္အတူတူျခင္းဘဲေလ

မထူးျခားတဲ့ ဘ၀အလည္အားလုံးခဏတာေတြဘဲေလ

အုိ. . အုိ႔ . . . အုိ . . .အုိ႔. . အုိ.

ျပည့္တန္ဆာလုိ ျပစ္အနာဆာေတာ့မရွိဘူးေပါ့ေလ

ဒါေပမဲ့ ဆုိလုိရင္း အဓိပါယ္အတူတူျခင္းဘဲေလ

ျပည့္တန္ဆာလုိ ျပစ္အနာဆာေတာ့မရွိဘူးေပါ့ေလ

ဒါေပမဲ့ ဆုိလုိရင္းအဓိပါယ္အတူတူျခင္းဘဲေလ

မထူးျခားတဲ့ ဘ၀အလည္အားလုံးခဏတာေတြဘဲေလ

 

သင့္လဲ ျပည့္တန္ဆာ ငါလဲ ျပည့္တန္ဆာ

အကုန္လုံး ခဏတာ

ေဟ့. . ေရ. . .ေဟ့ . . .ေရ . . .ဟ

ေဟ့. . . . . .ေရ. . .

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added